Norra Sverige upplever idag en stark tillväxt inom de traditionella basindustrierna, men även inom andra tillväxtbranscher, som besöksnäringen och Big data, vilka har vuxit sig starka under de senaste åren.

– Det här märks bland våra företagare som vill expandera och därmed satsar för en ökad tillväxt inom våra viktiga exportnäringar, säger Linda Nilsson, nytillträdd vd på Norrbottens Handelskammare.

 

Kräver en godsstrategi

 

Norra Sveriges tillväxt, precis som i övriga landet, ställer dock krav på goda transportkommunikationer; det säger såväl erfarenheter som forskning. Hela Norrbottensregionen – näringslivet, myndigheter och andra organisationer tillsammans – har länge påpekat de stora brister som finns hos regionens infrastruktur. Idag finns alltför många flaskhalsar i transportsystemet. säger Linda Nilsson:

Men infrastruktur kan inte bestå av små öar av åtgärder utan måste ses i en helhet.

– Konsekvensen blir att den lokala konkurrenskraften hindras men också Sveriges exportförmåga – en förmåga som är så viktig för hela vår välfärd. Men infrastruktur kan inte bestå av små öar av åtgärder utan måste ses i en helhet. Investeringar som görs på underhåll och nysatsningar måste gälla hela landet, inte bara vissa delar som det ser ut idag.  

För den nytillträdda vd:n är därför infrastrukturfrågan en högt prioriterad fråga i mötet med de styrande i vårt land, inte minst infrastrukturministern. Vad som efterfrågas är ett högre tempo och verkställighet när det kommer till satsningar, som lyfts i den Nationella Transportplanen.

– Vi saknar en ordentlig godsstrategi som synliggör godsets bidrag till samhällsnyttan i Sverige. Det är tack vare godstransporter som våra råvaror kan exporteras. Att köra på en redan hårt belastad och enkelspårig Malmbanan mellan Kiruna och Narvik är ett exempel på flaskhalsar som bör åtgärdas utan dröjsmål, säger Linda Nilsson.

 

Kontraproduktiva pålagor

 

Ytterligare en investering Linda Nilsson lyfter fram är Norrbotniabanan där Trafikverket i sin nationella plan har gett grönt ljus för en byggstart. Bansträckningen i sin helhet är planerad mellan Umeå och Luleå, men byggstarten rör endast Umeå – Skellefteå.

– En byggstart är ett första viktigt steg, men återigen kommer vi att se öar av infrastruktur som hindrar tillväxten. Här kommer vi att i vårt remissvar till planen poängtera detta, och det är ett remissvar som koordineras med bland annat Norrbottens Handelskammare Logistikråd, säger Linda Nilsson.

I satsningen för mer hållbara transporter har regeringen och myndigheter även lagt förslag på en mängd skatter såsom flygskatt, vägslitageavgifter, farledsavgifter, drivmedelsskatt och ökade banavgifter.

Våra näringar här i norr satsar stort på mer hållbara verksamheter

– Våra näringar här i norr satsar stort på mer hållbara verksamheter och vi ser idag investeringar i ny, klimatsmart teknik och samkörning av logistik och transporter. Vägslitageskatt och flygskatt är ju skatt på avstånd som drabbar industrin i norr mycket hårt, och är snarare bara kontraproduktiva, säger Linda Nilsson och avslutar:

– Vi för en aktiv dialog med de styrande på nationell nivå och jag tycker mig se en större insikt kring vikten av en fungerande infrastruktur även (!) i norr. Nu gäller det att vi satsar i dag för att skapa tillväxten imorgon. Det är nödvändigt för såväl vår lokala som vår nationella konkurrenskraft, och för hela Sveriges välfärd.