– Vi lanserar detta för att svensk industri ska bli mer hållbar och konkurrenskraftig mot omvärlden, säger Mats Jakobsson, VD på SSG.

Under Dagens Industris hållbarhetskonferens DI Hållbarhet i Stockholm, som är ett av Sveriges största evenemang kring hållbar tillväxt och lönsamhet inom privat och offentlig sektor, lanserade SSG tillsammans med DynaMate ett nytt komplett träningskoncept för svensk industri med syfte att öka produktiviteten och höja konkurrenskraften mot omvärlden.

Konceptet kallas för Flow och ger industrin ett behovsanpassat träningsprogram för att kunna förbättra sin produktivitet. Konceptet är ett samarbete mellan det industriägda SSG, som har lång erfarenhet av att skapa standardiserade lösningar för industrin, och det Scania-ägda DynaMate, som är experter på underhåll och verksamhetsutveckling.

– Fordonsindustrin är duktiga på produktivitet och DynaMate är här tillsammans med Scania ledande i Sverige inom detta område. Med deras expertis inom underhållsfrågor och SSGs filosofi med att samverka inom industrin och leverera standardiserade tjänster, kan vi hjälpa industrin att maximera sin produktivitet och använda sina resurser på ett hållbart sätt, säger Mats Jakobsson, VD för SSG.

Träning för att öka produktiviteten

Flow är ett komplett industriellt träningskoncept för att skapa processer för en effektiv produktion och ett hållbart underhåll. Allting anpassas utifrån organisationens egna vilja och förutsättningar att förbättra produktiviteten. Arbetet startas med en nulägesanalys och utifrån analysens resultat skapas sedan ett träningsprogram med ett antal åtgärder och aktiviteter, som till exempel utbildningar, rådgivning, handböcker och en analys av prestationsförmågan. En stor del utgörs också av en jämförelsetjänst, som gör det möjligt att benchmarka den egna produktiviteten mot andra företag och anläggningar. När arbetet är slutfört finns ett förbättrat flöde - ett flow - inom organisationen.

Vi lanserar detta för att svensk industri ska bli mer hållbar och konkurrenskraftig mot omvärlden.

– Vi lanserar detta för att svensk industri ska bli mer hållbar och konkurrenskraftig mot omvärlden. Med Flow tränar vi en organisation att nå sin fulla potential, och skapar därmed en effektivare verksamhet som är mer lönsam, säger Mats Jakobsson.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är idag ett mycket prioriterat fokusområde inom svensk industri, där utvecklingen allt mer drivs mot en cirkulär ekonomi och en cirkulär industri.

- Här kan SSG och DynaMate spela en viktig roll genom att hjälpa svensk industri att bli mer produktiv över tid. Vi vill med hjälp av Flow ge våra företag de bästa förutsättningarna genom att höja deras interna effektivitet. Produktivitet är en förutsättning för hållbarhet och hjälper till att generera en effektivare användning av våra resurser, säger Mats Jakobsson.

Höjd produktivitet innebär inte bara att kunna trimma maskineriet i industrin, utan också att trimma människorna i den.

Det handlar om svett och ständig träning, det går inte som företag att köpa sig försprång.

– Träningen i Flow går bland annat ut på att göra rätt saker i en organisation. Många av de modeord som ”automation” och ”digitalisering”, som just nu florerar är egentligen en hygienfaktor. Lean är en mentalitet, som måste byggas in hos alla i företaget, med en oförtröttlig jakt på ständiga förbättringar. Det handlar om svett och ständig träning, det går inte som företag att köpa sig försprång. Framtidens vinnare på lång sikt är de som lyckas få ut det mesta och bästa ur sina medarbetare, få alla anställda att dra åt samma håll och förstå att de kan göra skillnad. Och det är just för att hjälpa våra kundföretag att skapa en vältränad verksamhet, som vi har tagit fram Flow, säger Johannes Holmberg, Divisionschef DynaMate.