Länge har finansieringsstöd i form av lån varit nära nog en exklusivitet för storbolag. Genom de kreditmodeller som kreditgivare länge använt sig av, bedöms mindre bolag efter samma måttstock som storbolag, vilket kraftigt begränsat kreditgivning till småföretag.

– Resultatet blir att få verksamheter kan satsa så mycket på utveckling som de egentligen har förmågan till, säger Olle Lundin, vd på Froda och tillägger:

 

Ett småföretagsland

 

– Sverige är ett småföretagsland där fyra av fem arbeten skapas i företag med mindre än 50 anställda. Uteblivna satsningar inom näringslivet drabbar Sveriges BNP, våra tillväxtmöjligheter, men också antalet arbetstillfällen.

Med en fintechindustri under snabb utveckling har dock nya lånemöjligheter dykt upp även för mindre bolag. Till skillnad från de traditionella kreditinstitutens modeller som utgår från historiska bokslut har tekniken möjliggjort kreditbedömningar baserat på dagsfärska siffror.

Även småföretagare kan därmed få chansen att investera för tillväxt

– Genom att basera bedömningen på företagets prestation i realtid blir riskbedömningen mer korrekt, och rättvis. Även småföretagare kan därmed få chansen att investera för tillväxt som gynnar hela landet, avslutar Olle Lundin.