Den årliga konferensen Sveriges Innovationsriksdag lockar både politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, näringsliv och andra opinionsbildare. Innovationsriksdagen 2018 handlade bland annat om hur Västra Götalandsregionen jobbar med smart specialisering.

– Regioner ska ha sina styrkeområden och sedan bygga starka innovationsnoder, kopplat till där det finns ett system för både start-ups och nystartade företag, avknoppningar från akademien och forskning, säger Erik Bresky, vd på Science Park Borås.

 

Behov av hjälp

 

Flera företag har behov av hjälp när det gäller att gå från en linjär till en mer cirkulär affärsmodell. Även här är Sveriges Innovationsriksdag en viktig plattform för att kunna visa på möjligheter.

– Den cirkulära ekonomin är en naturlig driver för hur en affärsagenda ska se ut idag. Ska du vara ett lönsamt företag i framtiden måste du vara klimatsmart. Innovationsriksdagen hjälper företagen att testa nya idéer och bygga en affärslogik i hela värdekedjan, vilket automatiskt är en klimatsmart linje, säger Erik Bresky.

I en cirkulär ekonomi tillverkas produkter som är anpassade för längre livslängd, möjligheter för uppgradering och/eller reparation och återvinning.

Resultatet blir en både stor ekonomisk och miljömässig vinst.

– Morgondagens butik kan vara en tredjedel nya produkter, en tredjedel reparation och en tredjedel att göra uppdateringar av befintliga varor. Summan är en lika stor omsättning, men själva förbrukningen av varan är en tredjedel istället. Resultatet blir en både stor ekonomisk och miljömässig vinst i slutändan, säger Erik Bresky.

 

Cirkulär ekonomi. Foto: Unsplash

 

Hur skapar vi framtidslösningar?

 

Som ett steg i hållbarhetsmålet ska Västra Götalandsregionen vara fossiloberoende 2030 enligt Paris-avtalets klimatmål som kom 2015. För att nå dit används olika plattformar för att skapa framtidslösningar.

Oavsett hur stora företagen och platserna är så påverkas du av det globala.

– I en globaliserad värld måste man ha starka regionala noder för att ta sig an de globala utmaningarna. Oavsett hur stora företagen och platserna är så påverkas du av det globala. Ännu en utmaning är att framhäva det regionala varumärket på ett både internationellt och nationellt plan, säger Erik Bresky.