Inkludera en brandkonsult i projekteringsarbetet så kan kostsamma misstag som riskerar att försena projektets tidsplan undvikas.

En brandkonsult kan redan tidigt föreslå byggnadskonstruktioner och åtgärder.

– Att behöva backa, ändra och göra om ritningar är ofta en tidsödande och kostsam historia. En brandkonsult kan redan tidigt föreslå byggnadskonstruktioner och åtgärder som både bidrar till kostnadseffektivitet samt en brandsäker och attraktiv byggnad, säger Pär Hansson, vd på FSD, som arbetar med brandförebyggande rådgivning.

 

Materialval mot brandrisk

 

Val av fasadmaterial är en åtgärd som är viktig ur brandsäkerhetssynpunkt. Vi har på senare tid sett exempel på hur felaktiga fasadmaterial kan bidra till en ökad brandrisk. Det är också viktigt att dimensionera rätt antal trapphus i fastigheten, både ur brandsäkerhetssynpunkt och för att fastigheten ska bli attraktiv för hyresgästerna. Ofta är en kombination av utrymningstrapphus och utrymningshissar mest effektiv, säger Pär Hansson.

– Det är också viktigt att inkludera räddningstjänstens krav vad gäller insatsförutsättningar redan när fastigheter befinner sig i tidiga planeringsstadier t.ex. genom att se  till att kraven på räddningshissar uppfylls.