Nordisk Designskola, som sedan 2015 drivs av stiftelsen Proteko, erbjuder bland annat utbildningar inom design, kvalitetsteknik, inköp och försäljning, allt med fokus på modebranschens aktuella kompetensbehov. Proteko och Nordisk Designskolas övergripande målsättning är att bidra till en hållbar och lönsam svensk modebransch.

– Vi tror och satsar mycket på det livslånga lärandet. Under våren introducerar vi exempelvis webbaserade utbildningar som gör det lättare för våra studenter att plugga och jobba parallellt, oavsett var de befinner sig. Vi erbjuder dels grundutbildningar och dels individuella utbildningsupplägg för den som vill sadla om och exempelvis utbilda sig till inköpare inom modeindustrin, säger Christian Lundell, vd för stiftelsen Proteko.

Nära samarbete med näringslivet stärker båda parter

Proteko och Nordisk Designskolas har ett nära samarbete med näringslivet vilket innebär att modebranschens företag kan vända sig till skolan för att få hjälp med design- och produktutvecklingsuppdrag eller uppdrag som exempelvis går ut på att hitta en ny leverantör på den globala marknaden. Samarbetet stärker företagens kontakter med framtida presumtiva medarbetare och ger dem dessutom tillgång till nya infallsvinklar när det gäller problemlösning.

– Våra lärare har lång erfarenhet från modebranschen, vilket tillför värdefull erfarenhet till våra studenter. Vi är snabba med att anpassa vårt utbildningsutbud utifrån branschens aktuella behov, vi har exempelvis precis startat upp en mastersutbildning med fokus på hållbar utveckling i modebranschen. Samtliga företag i branschen behöver anpassa sina affärsmodeller utifrån det hållbara samhällets krav och efterfrågan på den här typen av utbildning är stark, säger Christian Lundell.