Ja det sjuder av aktiviteter på många håll i de norra regionerna och regeringen gör speciella satsningar mot de regionerna i budgeten.

Det är viktigt att hålla ihop landet och då måste stora satsningar även göras utanför storstadsregionerna.

– Det är viktigt att hålla ihop landet och då måste stora satsningar även göras utanför storstadsregionerna. Valet av Trump i USA och Brexit är tecken på befolkningar som tröttnat på att staten inte ser och tillvaratar hela landets intressen. Vi jobbar hårt för att visa att så inte är fallet i Sverige, och förutom stora satsningar på specifika områden flyttar vi även ut myndigheter från storstäderna till andra regioner, berättar näringsminister Mikael Damberg.

Han konstaterar att Sveriges tillväxt är summan av alla regioners tillväxt, så även av den anledningen finns goda skäl att se till att hela landet får möjligheter att växa.

 

Satsningar inom en rad områden

 

Regeringen riktar satsningar dit där de ser att statliga satsningar kan göra störst nytta.

– En av de viktigare är den stora satsning vi gör på Norrlandsfonden, som har till uppgift att stödja innovativa små- och medelstora företag. 200 MSEK avsätter vi till fonden som de kan låna ut till företag med ambitioner att växa. Inte sedan 1980-talet har de fått ett sådant stort tillskott, förklarar Mikael Damberg.

Ett annat viktigt område är turistnäringen som växer starkt och skapar allt fler nya jobb. Där satsas bland annat på Visit Sverige som marknadsför Sverige utomlands, syftet är att locka fler utländska besökare till Sverige.

Näringslivet i norr har en bred bas som vilar mycket på naturresurser som skog, gruvor och vattenkraft. Inom gruvområdet görs nu en satsning genom Vinnova på en testbädd i Pajala för gruvteknik i arktisk miljö, med fokus på mineraler, hållbart samhällsbyggande och innovationer på miljöområdet. 

– Det är en mycket spännande satsning som vi tror mycket på. Utöver den direkt gruvrelaterade verksamheten ger testbädden även möjlighet till tester av fordon, maskiner och människors livsvillkor i arktisk miljö.

Den ska anpassas för uppskjutningar av små satelliter.

Högaktuellt är även de utredningar som görs om möjligheterna att bygga en ny uppskjutningsramp på rymdraketbasen Esrange utanför Kiruna. Den ska anpassas för uppskjutningar av små satelliter. Tekniska framsteg inom miniatyrisering av elektronik har möjliggjort byggandet av små satelliter som innebär att istället för t.ex. en jordobservationssatellit som väger flera ton kan man nu sända upp en konstellation av många små satelliter.

 

Även regionala satsningar behövs

 

En utmaning i de norra delarna av Sverige är de inre regionerna som vare sig ligger nära en högskola eller har tillgång till hamnar.

Men de visar på stor initiativkraft och anpassar sina satsningar efter läget.

– Men de visar på stor initiativkraft och anpassar sina satsningar efter läget. Ett exempel är Västerbotten som hela tiden har legat mycket långt fram i fiberutvecklingen och satsar mycket på digitala lösningar som e-hälsa, vilket ger möjligheter att hålla ihop regionen.

Kommunerna i norra Sverige måste också vara proaktiva och se till att det exempelvis finns bostäder och lokaler i tillväxtområdena. Att locka till sig kompetens är en annan viktig fråga.

– När det gäller kompetensförsörjningen, som ju är en lite tuffare uppgift för kommunerna utanför storstadsregionerna, så hoppas vi att de kommer kunna dra nytta av de satsningar vi gör på yrkeshögskolorna. Men de måste själva ta initiativ och tillsammans med näringslivet runt omkring initiera de utbildningar som regionen har behov av, konstaterar Mikael Damberg.