Sandvik Mining and Rock Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en ledande leverantör av maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Det omfattar verksamheter som bergborrning, bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transportlösningar, tunneldrivning, rivning och demolering.

Göteborgsregionen har haft en stark konjunktur i flera år, inte minst inom entreprenad- och anläggningssektorn.

Vi utökar vår närvaro för att finnas tillgängliga för våra kunder.

– Vi står inför en spännande utmaning och är övertygade om att vårt erbjudande kommer att tas emot positivt på marknaden. ­Vi utökar vår närvaro för att finnas tillgängliga för våra kunder och för att stärka våra positioner i Göteborgsregionen och i landets södra delar, säger Tor Einar Norbakk, vd på det svenska säljbolaget.

 

Smarta och effektiva lösningar

 

Sandviks produktdesign är unik i sitt slag och garanterar säkra produkter för effektiv produktion. Oavsett om det handlar om borraggregat, krossverk eller borrverktyg, erbjuder vi produkter och service som lönar sig på både kort och lång sikt.

– Vårt mål är högsta möjliga produktionskapacitet med smarta digitala lösningar och hög tillgänglighet på nyckelkompetens, reservdelar och service.

Sandvik - grustag och maskiner

Sandviks produktdesign är unik i sitt slag. Foto: Sandvik
 

En ledande och drivande kraft

 

Sandvik driver utvecklingen på de marknader där man är verksam och en målsättning är att vara ledande inom bergavverkning. Med ett brett produktsortiment är Sandvik en komplett leverantör från fast berg till krossat bergmaterial, för entreprenörer, gruvor och inom tunneldrivning.

– Marknaden är i stark tillväxt och vi har kapacitet och kompetens att utveckla vår närvaro och kundernas produktivitet på Västkusten.

 

Kompetensutveckling är nyckeln till framgång

 

För att utveckla service och försäljning av tjänster och produkter kommer antalet anställda i regionen att utökas.

Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är vår allra starkaste sida och vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling. Vi ser till att våra medarbetare ständigt utvecklas och har de rätta förutsättningarna att utföra ett gott arbete. Det är människorna som gör skillnad och den insikten i kombination med gedigen kompetens och ett produktutbud i världsklass har blivit vår succéfaktor, säger Tor Einar Norbakk.