Den digitala revolutionen medför nya spännande möjligheter för entreprenörer som vill effektivisera sitt arbete och få ut mesta möjliga av sina maskininvesteringar.

– Värdet av full kontroll på virkesflödena från stubbe till industrin är mycket stort. Behovet av system för att hantera detta där samtidigt värdefull realtidsinformation tillgängliggörs är den starkaste drivkraften bakom den digitala revolution som just nu pågår i skogsindustrin. Samtidigt är entreprenörerna en av de stora vinnarna i den teknikutveckling som vi befinner i nu, säger Staffan Bygdén på IT-företaget Sokigo (f.d. Cartesia).

Värdet av full kontroll på virkesflödena från stubbe till industrin är mycket stort

De nya programvarorna som utvecklas skapar förutsättningarna för ett effektivare skogsbruk med ett smidigt flöde från avverkning till förädling. Tekniken skapar mervärde för alla parter i kedjan, även småskaliga entreprenörer med en eller ett par medarbetare.

– Jag rekommenderar entreprenörer att tillvarata teknikutvecklingen genom att dels investera i den nya tekniken och dels börja använda den som en naturlig del av den dagliga verksamheten. En skogsmaskinentreprenör till exempel kan numera i realtid se exakt var maskinerna befinner sig med hjälp av positionering på en karta. Systemen rätt använda ger möjlighet till att förbättra planering, minska administrationstiden, öka driftstiden på maskinerna, öka produktiviteten, underlätta för personal med mera, säger Staffan Bygdén.

Minimerar antalet kostsamma stillestånd

Han menar att det pågående teknikskiftet kan bidra till att attrahera fler unga till entreprenörsföretagen. Skogsindustrin håller på att utvecklas till en högteknologisk bransch, vilket på sikt gynnar samtliga inblandade, inte minst eftersom det ger möjligheter till att öka lönsamheten

Fördelar ur ett säkerhetsperspektiv

Med hjälp av smarta system kan dessutom maskinerna användas på ett så effektivt sätt som möjligt och därmed  minimera antalet kostsamma stillestånd. Den digitala tekniken har även fördelar ur ett säkerhetsperspektiv. Det går snabbt och precist kommunicera var hjälpen behövs om det händer något allvarligt, säger Staffan Bygdén.