Enkel, anpassad och alltid uppdaterad. MyNumbers är en gratis molnbaserad applikation utvecklad för små företag och företagare där de själva bestämmer vilken ekonomisk information de vill ha och när de vill ha den. Stig Lagerqvist är affärschef på Exopen som utvecklat MyNumbers. Han trycker på hur enkelhet och tillgänglighet varit det som styrt utvecklingen av den tjänst som precis har introducerats på marknaden.

- För småföretagare är det tidsödande, krångligt och ofta dyrt att hålla kontroll på hur verksamheten går ekonomiskt. MyNumbers gör att det går att välja precis den information man behöver, man får den kontinuerligt uppdaterad och den är ytterst lätt att förstå, förklarar Stig.

Sätt mål för dina viktigaste nyckeltal

Användaren följer de nyckeltal som är väsentliga att hålla kontroll på. Ofta kan det vara så enkelt som rena intäkter och utgifter. Det kan också handla om att ställa upp mål för hela eller delar av verksamheten. I MyNumbers får användaren kontinuerligt information om hur det går i förhållande till de mål som satts upp.

MyNumbers kan kopplas direkt till de vanligaste affärssystem som används av småföretag och redovisningsbyråer idag. Informationen uppdateras automatiskt och ny information finns tillgänglig varje dag genom några tryck på telefonen. Det går också att få notiser som skickas när det uppstår avvikelser exempelvis mot uppsatta mål.

Full kontroll på ekonomin

- Det mest primära med MyNumbers är att ekonomin ska vara enkel att förstå och alltid tillgänglig. Som företagare ska du kunna ha full kontroll på ekonomin utan att behöva vara särskilt insatt i redovisning, kunna läsa resultatrapporter eller behöva kontakta din redovisningsbyrå dagligen, avslutar Stig.

MyNumbers är en gratis molntjänst som du lätt kommer igång med. Sedan är det enkelt att bestämma nyckeltal, mål och annat som är mest väsentligt att ha en god kontroll på. Ett enkelt knapptryck så finns kunskapen om hur verksamheten ser ut just idag och du väljer själv hur djupgående eller detaljerad du vill ha informationen.

För mer information besök www.mynumbers.nu

 

www.exopen.se