Jag skulle hävda att dess potential att bidra till innovationskraften i vår traditionella industri och samhällets digitala utveckling kanske är ännu viktigare.

Den globala konkurrensen hårdnar och för att fortsätta vara ett av världens mest innovativa länder så behöver vi i Sverige använda alla våra komplementära styrkor på bästa sätt.

 

Stark global industri

 

Sverige har en stark global industri. Sverige som startup land rankas som 2:a i världen näst efter Silicon Valley. Om vi i Sverige kan kombinera dessa styrkor har vi en stark bas för fortsatt innovationsdriven internationell tillväxt som gynnar alla parter.

Större företag behöver snabbhet, experimentutrymme och kreativitet.

Startupföretag behöver ofta tillgång till kunder, teknisk infrastruktur och ledarskap för tillväxt, vilket finns i de stora företagen. Större företag behöver snabbhet, experimentutrymme och kreativitet, vilket finns i överflöd i startups.

Det finns idag en ökad insikt i de större företagen att de har lika mycket att vinna på att som partner eller kund, arbeta med startupföretagen, som startupföretagen har att arbeta med det större företaget.

 

Inte helt okomplicerad

 

Men denna samverkan är inte helt okomplicerad. Utmaningar i styrkebalans, kultur, juridik, processer och förväntningar gör denna typ av samarbete svårt. För att samarbeten ska fungera så krävs 100 % support från ledningen, respekt och förståelse för skillnaderna, samt nya sätt att samverka som inte dödar de unga innovativa företagen.

Mediaindustrin och finansindustrin var först ut, men de senaste två åren så har vi sett hur industriföretagen i Sverige har öppnat upp för närmare samverkan med startups.

Möjlighet att testa sina idéer i projekt med den senaste tekniken.

AstraZeneca bjöd 2014 in startups att sitta i lediga lokaler hos Astrazeneca och få tillgång till avancerad utrustning och experthjälp inom ramen för satsningen AstraZeneca BIOhub. ABB öppnade upp en liknande miljö i Västerås under namnet Synerleap 2016. I det världsomspännande Ericsson garage ges startups möjlighet att testa sina idéer i projekt med den senaste tekniken och med experter från Ericsson.

Volvo, Zenuity, Ericsson and Autoliv har gått samman i ett gemensamt initiativ på Lindholmen Science Park för att samarbeta med startups inom ramen för framtidens hållbara transporter för människor och gods. Samarbeten initieras även genom initiativ såsom Ignite, en matchmakingtjänst för unga startups och större företag.

 

Börjar inse styrkan

 

Stora företag i Sverige börjar inse styrkan i startup världens motto ”Give-to-get”, dvs genom att dela med sig av utmaningar och kunskap, så kommer man få tillbaka något av större värde för sitt eget företag.

Attraherar kompetens från resten av världen att flytta till Sverige.

De satsningar som nu görs av svenska företag stärker inte bara svenska startups möjligheter att växa, utan attraherar även kompetens från resten av världen att flytta till Sverige och bidra till ett än mer internationellt och dynamiskt innovationsland.

Cirkeln sluts då startups växer, innovationskraften i existerande företag stärks och kompetens söker sig till Sverige för bidra till att bygga framtiden!