Sedan Tyskland för ett antal år sedan påbörjade arbetet med Industri 4.0 har det sättet att tänka och arbeta snabbt fått spridning över världen. Samtidigt är det för det enskilda företaget inte lätt att förstå varför och hur man ska ta sig dit.

- Att tillhandahålla kundanpassade produkter till massproduktionens låga priser är en ordentlig utmaning för industrin, men det är något vi måste jobba för att nå för att vara konkurrenskraftiga och helst även få tillbaka produktion till Sverige, konstaterar Carl Fredrik Kastengren, ansvarig för kompetensområdet Internet of Things på Berotec.

Viktigt att börja i rätt ände

Alla företag behöver inte nå hela vägen till Industri 4.0 men alla behöver ta några steg på vägen. Det är enligt Carl Fredrik Kastengren viktigt att fokusera på de delar som just den egna organisationen behöver för att nå de mål med effektiviseringen man satt upp. Det innebär i sin tur att utvecklingsprocessen måste ske i rätt ordning.

De steg han rekommenderar är:

  • Steg 1 - Förstå att det inte är en teknisk fråga utan en fråga för den högsta företagsledningen, den kommer att påverka hela verksamheten, den interna förstås och också relationer med kunder, partners och leverantörer.
  • Steg 2 - Utarbeta en strategi för utvecklingen som inkluderar en genomsyn av hela verksamheten, identifiering av viktiga förbättringar samt en rangordning mellan dem så att man börjar med rätt saker.
  • Steg 3 - Skaffa den kunskap som behövs för att nå de uppsatta målen. Det kan ske genom långsiktiga partnerskap, enstaka konsulter eller nyanställningar. Troligen kommer det bli en mix.
  • Steg 4 - Därefter är det bara att komma igång med förändringsarbetet, att testa, lära nytt, utveckla vidare. Det är en iterativ process som inleds och som sedan fortgår.

Det är viktigt att man börjar testa sina nya idéer så snart man kan.

- Det är viktigt att man börjar testa sina nya idéer så snart man kan, helst tillsammans med utvalda användare av de nya funktionerna. Det är i samtalen med användarna, när man får insikt om deras verkliga utmaningar och önskemål och får bekräftat att man möter dem, som man säkerställer att man är på rätt väg, konstaterar Carl Fredrik Kastengren.

Viktiga delar i Industri 4.0

Hög automationsgrad i produktionen är en grundförutsättning för Industri 4.0. Men det är inte allt. Inom Industri 4.0 drar man nytta av en mängd teknologier och det är de som gör Industri 4.0 så intressant och samtidigt en sådan utmaning.

”Internet of Things”, IoT, inkluderas ofta i begreppet Industri 4.0. Den innebär att sensorer i produkterna avger information under användningen, informationen samlas in och används sedan till att skapa olika värden. Ett exempel är verktygsmaskinen som skickar driftdata för analys vilket kan ge operatören information om när ett skärverktyg behöver ersättas och serviceorganisationen information som ligger till grund för att anpassat förebyggande underhåll utförs vid lämplig tidpunkt.

En annan är ”big data” som innebär att mycket stora mängder data, kanske delvis insamlade via IoT-lösningar, bearbetas och analyseras. Här är den dynamiska tillgången på lagring och beräkningskraft i molnet ett bra hjälpmedel för att nå fördelarna till en rimlig kostnad.

Augmented reality, AR, är ytterligare en intressant teknik. Det innebär att man lägger en digitaliserad bild ovanpå verkligheten. Exempelvis kan en reparatör i sina AR-glasögon se maskinen framför sig tillsammans med digitaliserade instruktioner om hur servicen ska utföras.

För att kunna kundanpassa produkterna alltmer ger 3D-skrivare stora möjligheter. I en sådan kan man kostnadseffektivt tillverka reservdelar, men även korta serier av nya produkter.

Men allt handlar inte om teknik och nya värden och nya affärer.

Men allt handlar inte om teknik och nya värden och nya affärer. De regulatoriska kraven förändras också. Vid digitalisering av produkter och produktion bör man enligt Carl Fredrik Kastengren bland annat uppmärksamma den kommande dataskyddsförordningen GDPR. Den reglerar hur personuppgifter, alltså information som kan kopplas till en person, direkt eller indirekt, får behandlas, alltså till exempel samlas in, analyseras och spridas. Information om exempelvis en enskilds operatörs prestation är en personuppgift och måste hanteras enligt GDPR.

Avslutningsvis hoppas Carl Fredrik Kastengren att fler svenska företag får upp ögonen för att utvecklingen går snabbt.

- Om man vill hänga med i konkurrensen gäller det att påbörja utvecklingen mot Industri 4.0 redan nu, för konkurrenterna har redan börjat. Och ett råd är att ta in den kompetens som behövs på ett tidigt stadium.