Stödja tillväxten

 

Den 31 augusti presenterade Trafikverket förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 som nu ligger ute för remiss hos regeringen. En av de storsatsningar som görs är på den västsvenska järnvägen. Västra Sverige är inte bara Nordens transport- och logistikregion; det är också en region i stark tillväxt med behov av såväl fler bostäder som högre tillgänglighet för arbetspendling och lokala transporter.

– Järnvägen måste bli ännu mer tillförlitlig för att stödja tillväxten och miljömålen.  Järnvägens fulla effekt fås bara då ändpunkter knyts samman, och det är med det i åtanke som vi lagt planerna för 2018-2019 säger Håkan Wennerström, regional direktör i Väst, Trafikverket.

 

Dubbelspår i Varberg

 

Konkret innebär den nationella planen fortsatta investeringar på Västkustbanan med dubbelspår i Varberg och tillsammans med investeringar mellan Ängelholm och Helsingborg så blir det dubbelspår på hela Västkustbanan. Det görs även omfattande satsningar på Västra stambanan där det finns önskemål om att köra fler tåg än vad som görs idag, men vars maximala kapacitet redan är nådd sedan länge. Även stora satsningar på regionala järnvägar görs.

Vi måste värna ett effektivt godsflöde.

– Regionen präglas av en mycket hög arbetspendling så kapaciteten, säkerheten och tillgängligheten måste förbättras. Vi måste också värna ett effektivt godsflöde; infrastrukturen är kritisk för Sverige som exportnation, säger Håkan Wennerström.

En viktig satsning som inte inrymdes  i den nationella planen för 2018-2029 är en ny järnväg mellan Göteborg och Borås, Sveriges tredje största pendlingssträcka. Utbyggnaden kommer inte att ske förrän efter 2029.  

– Den är dock utpekad som prioriterad brist, vilket innebär mer medel för fortsatt planering. Och det är vad vi kommer att göra – planera. Vi kommer att fortsätta planera så att sträckan står redo till nästa planrevidering om fyra år. Sträckan Göteborg – Borås är viktig för hela Västsveriges transportflöde, och ju tidigare den kan färdigställas, desto bättre, avslutar Håkan Wennerström.