Tomas Burman3D-skrivare som är betydligt större än genomsnittet breddar användningsområdena och revolutionerar till viss del den additiva tillverkningstekniken.

– En industriell 3D-skrivare som är betydligt större och har en mycket mer omfattande kapacitet än de traditionella motsvarigheterna har många fördelar. De kan ofta skriva ut på fler typer av material och möjliggör dessutom betydligt snabbare utskriftshastigheter och med betydligt högre utskriftskapacitet. De kan skriva ut på industriellt standardgranulat, vilket är mer kostnadseffektivt än andra material. Kunden kan även välja upplösning på utskriften, säger Tomas Burman, vd på BLB Industries, som utvecklat världens största printer för additiv tillverkning.

En skrivarteknik som möjliggör ett högre tillverkningstempo.

En storskalig 3D-skrivare ger en hög produktivitet vid tillverkning av stora komponenter. Det är också en skrivarteknik som möjliggör ett högre tillverkningstempo. De allra största 3D-skrivarna har en oslagbar mångsidighet och kan tillverka ett brett spektra av produkter, vilket gör de stora skrivarna till en självklar del av nästa generations kostnadseffektiva additiva tillverkning.

Foto: BLB Industries