I digitaliseringens tidevarv är det lätt att bara flyta med strömmen mot allt mer uppkopplade IT-lösningar i alla delar av verksamheten, utan att fundera igenom exempelvis säkerhetsaspekterna.

- Vi ser ofta företag som missar att ställa samma säkerhetskrav på IT-lösningarna ute i produktionen som de gör inne på kontoret. Därigenom utsätter de sig för risker att externa intressenter tar sig in i deras system, antingen för att förstöra genom att plantera virus av olika slag, eller att ta reda på företagshemlig information, berättar Mathias Gyllensvärd, affärsutvecklare för smart industri på INVID Höglandet AB.

De utmaningar många svenska företag står inför idag är att kunna möta den globala konkurrensen, väl medvetna om att de har en hög lönekostnad i relation till många andra länder. För att kompensera för det måste de bli effektivare och leverera större mervärden.

Många tror att de system de har är optimala och inser inte effektiviseringspotentialen.

- Det är i strävan efter en större effektivitet som vi kommer in som strategisk partner. Många tror att de system de har är optimala och inser inte effektiviseringspotentialen. Ett skäl är att de flesta stödsystem, exempelvis affärssystem, jobbar utifrån teoretiska data, dvs hur lång tid en process i teorin ska ta. Men när de sedan mäter i realtid blir de ofta förvånade, fortsätter Mathias Gyllensvärd.

Mätningar i realtid ger resultat

Han exemplifierar med ett företag som ville effektivisera produktionen, där de jobbade i 2-skift. Vid mätningar i realtid visade sig att deras maskiner bara användes 27 procent av tiden totalt under båda skiften. Det gav dem basen till en tydlig handlingsplan i effektiviseringsarbetet och efter ett tag hade de gått ner till enbart ett skift samtidigt som produktionen hade ökat.

- Och även om det företaget nådde en mycket hög effektivisering så har vi inte jobbat med något företag som inte lyckats effektivisera verksamheten med åtminstone minst 10 procent.

Ett vanligt problem som Mathias Gyllensvärd och hans kollegor stöter på är att företagen har slimmat sina organisationer väldigt långt, vilket innebär att tjänster som jobbar med utvecklingsprocesser ofta rationaliserats bort. Då blir det svårt att hitta vare sig tid eller rätt metodik för att genomföra utvecklingsprocesser.

Stora möjligheter till effektiviseringar.

- Och det är för stöd i de processerna som gör att kunderna kontaktar oss. I de stöd vi ger jobbar vi utifrån tre perspektiv; teknologi, processer och organisation. Inom alla tre finns ofta stora möjligheter till effektiviseringar.

Tre perspektiv på effektivisering

När det gäller teknologiperspektivet så handlar det om att mäta och effektivisera olika stödsystem. Det är bland annat viktigt att man jobbar med systemintegration där system kan dela på gemensamma data istället för att bygga ett antal parallella system.

Här gäller det att identifiera orsaker till störningar och stopp, minimera omställningstider, sätta upp tydliga mål och omsätta allt i en konkret handlingsplan.

Utifrån processperspektivet gäller det att hjälpa kunder att ta fram maskinkostnader, att göra varuflödesanalyser och att identifiera olika förbättringsprocesser. Här gäller det att identifiera orsaker till störningar och stopp, minimera omställningstider, sätta upp tydliga mål och omsätta allt i en konkret handlingsplan.

Det sista perspektivet, men kanske viktigaste, är organisationen. Där gäller det att utveckla en intern kultur som gör att samtliga medarbetare jobbar mot samma mål och fokuserar på effektiviseringsprocesserna.

- Vi kallar organisationsperspektivet för att jobba med Medarbetare 4.0, för att visa på vikten att få med medarbetarna i arbetet mot Industri 4.0, förklarar Mathias Gyllensvärd.

Både utveckling och implementering

INVIDs motto är att göra IT enkelt och se till att de verksamhetssystem som ett företag jobbar med fungerar så friktionsfritt som möjligt och är anpassade till just det företaget.

-  Vi jobbar med både utvecklingsprocesser och implementeringsprocesser inom tre områden, IT-infrastruktur, Molntjänster och Verksamhetsstöd. Målet är att hjälpa kunderna att effektivisera verksamheten på ett så smidigt sätt som möjligt.

De är också väl medvetna om att alla företag inte har möjlighet till de ofta rätt stora investeringar som kan krävas för att skapa en genomarbetad smart industri.

- Men även om små och medelstora företag inte alltid har de investeringsmöjligheterna kan de alltid börja tänka och agera mer strategiskt, vilket leder långt bara det, avslutar Mathias Gyllensvärd.