De senaste årens kraftiga digitalisering inom industrin har utvecklats med fokus på maskin till maskin-kommunikation. Digitalisering av tillverkning började redan på 50-talet men de senaste åren har utvecklingen gått allt snabbare. När maskiner är ihopkopplade och kan prata med varandra kan man följa alla steg i produktionen och se var saker befinner sig i den långa kedjan.

– Har du till exempel beställt en lastbil kan du skräddarsy den och påverka tillverkningen under produktionen. Den typen av service till kunden gör att producenten också kan ta mer betalt. Det gynnar både industrin och kunden, säger Johan Stahre professor i produktionsystem vid Chalmers tekniska högskola. 

Sverige år 2030Johan

Innovations-programmet Produktion2030 har som mål att Sverige år 2030 är ett av världens främsta länder för hållbar produktion. Vi ska helt enkelt vara förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster.

– Svensk industri är stark och generellt sett långt framme i digitaliseringen. Industrin står för 75 procent av den totala exporten. Därför måste vi fortsätta leta efter smarta lösningar. Det finns stor potential, framförallt hos många mindre företag, säger Johan Stahre.

Digitaliseringen leder till att nya jobb skapas

Digitaliseringen leder till att nya jobb skapas, menar han. Många oroar sig för att den tekniska utvecklingen kommer att reducera antalet arbetstillfällen i industrin. Men idag försvinner fler jobb inom tjänstesektorn till följd av digitalisering och automation, till exempel transaktionstjänster inom banker och försäkringsbolag. Industrin kräver fortfarande många mänskliga beslut och manuella uppgifter i produktionskedjan. Ser man på industrin som helhet så utförs till exempel fortfarande en mycket stor del av monteringen av människor, trots att robotar blivit mycket smartare. 

– Arbetsuppgifter automatiseras och yrken förändras. Samtidigt varierar antalet arbetstillfällen över tiden. De senaste tio åren har det skett en polarisering. Låg- och högbetalda jobb har ökat, medan medellönejobben minskat med upp till 10 procent ofta på grund av automatisering, förklarar Johan Stahre.

Behålla konkurrenskraften

Digitalisering och automation effektiviserar bort jobb inom industrin, men nya branscher växer fram. Ett exempel är hur industrin skall ta hand om all ny data som genereras. Det skapar behov av tjänster som analyserar och reducerar datamängden, en ny yrkesgrupp. Växande krav på datasäkerhet och dataintegritet skapar också nya yrkesgrupper.

– Oron kring jobben har återkommit cykliskt genom historien men med facit i hand har det alltid uppstått nya arbetsuppgifter, yrken och jobb. Men varje stor samhällsomställning innebär att det finns förlorare och dem måste vi naturligtvis ta hand om, säger Johan Stahre.

Här finns en enorm potential för många aktörer inom industrin

För industrin är dock digitalisering och automation avgörande för att behålla sin konkurrenskraft. Maskinernas förmåga att kommunicera både med varandra och med mänskliga operatörer gör att man kan spara både energi, tid och pengar. Maskinerna kan till exempel själva säga till när de behöver service och underhåll.

– Här finns en enorm potential för många aktörer inom industrin. Även mindre företag tjänar på att snabbt utnyttja den industriella digitaiseringen, säger Johan Stahre.