Per-Olof Sjöö, ordförande i GS (Facket för Skogs,- Trä- och Grafisk Bransch) anser att Sverige som har gott om skog och borde kunna ta större marknadsandelar när det gäller export av trälösningar för byggindustrin och framförallt husbyggen.

Som ordförande i GS har han bra insyn i svensk skogsindustri då GS är fackförbund för bland annat skogs- och träbranschen med cirka 50 000 medlemmar.

– Globalt kommer man att bygga lika mycket de kommande 40 åren som man har gjort fram till nu, historiskt sett, vilket innebär att man måste finna nya vägar för hållbart byggande utan att ta slut på jordens ändliga resurser, säger Per-Olof Sjöö.

Att bygga i trä är klimatsmart

Sveriges skogar växer och vill vi arbeta klimatsmart samt skapa nya jobb i Sveriges glesbygd så skulle bostadsbyggande närmare skogen ge många jobb. Att skapa färdiga byggnadskonstruktionsdelar och moduler i trä i närhet till skogen för vidare transport med järnväg skulle på sikt kunna skapa tusentals jobb.

Trä är förnyelsebart och binder koldioxid

– Trä är förnyelsebart och binder koldioxid, det gör att skogsråvaran är klimatsmart. Vi behöver ta vara på denna möjlighet bättre än vad vi gör idag. Sverige har bostadsbrist i storstäderna och att kombinera tillverkning av färdiga moduler i trä för exempelvis nya hyresrättshus med nya arbeten i glesbygden är en bra kombination.

Trä som byggnadsmaterial

År 1995 upphävdes ett hundra år gammalt förbud om att bygga hus som är högre än två våningar i trä vilket tidigare bromsat utvecklingen av olika byggmetoder. En trästomme klarar dock många hållbarhetskrav.

– Så länge man bygger på rätt sätt med trä så är det både hållbart och säkert. Stockholms slott har också en trästomme, det är det inte så många som känner till. Det handlar mer om metoder och hur man bygger än själva materialet.

Per-Olof Sjöö menar att brandskyddet i moderna träbyggnader är fullt jämförbart med andra byggmaterial. Träkonstruktioner är lätta och kan fraktas, men det kräver utökad infrastruktur. För även om delarna till husen förbyggs i glesbygden måste de transporteras till monteringsplatserna, och i de flesta fall är det i storstäderna.

Kräver bra infrastruktur

För att få ännu mer fart på träindustrin så behöver infrastrukturen anpassas till träindustrin. Det finns idag logistiklösningar för transport av träråvara för export. Däremot behöver den förbättras för transport till industrin och till byggplatser.

– Det behövs en översyn av infrastrukturen. Vi behöver modernt hållbara transportlösningar.

Alla möjligheter och resurser finns

Per-Olof Sjöö förtydligar att klimatfrågan kommer att stå i fokus i framtiden och ett hållbart skogsbruk är en viktig ingrediens. Kan man kombinera det med moderna infrastrukturlösningar har Sverige fantastiska möjligheter på en global byggmarknad.

– Alla möjligheter och resurser finns, nu krävs en effektivisering för att få utväxling på det, avslutar Per-Olof Sjöö.