I Tibro med sin långa tradition av möbeltillverkning ligger Hantverkscentrum. Här utbildas bland annat möbelrestaurerare och förgyllare.

– Hållbarhet ingår som en naturlig del i dessa yrken. Man använder sig av äldre metoder för att återställa möblerna och på så sätt kan man ge dem ett evigt liv, berättar skolchef och verksamhetsledare Lina Warnby.

Till hösten startar två nya utbildningar. Som specialsnickare respektive möbeltekniker får de studerande kompetenser som industrin är helt beroende av. 

– Med kunskap om både traditionella metoder och den nya teknikens möjligheter byggs broar mellan historia och framtid vilket bidrar till att dagens miljömål uppfylls, säger Lina Warnby. 

Företag erbjuds skräddarsydda enstaka kurser. En nyhet är Design med omtanke, en kurs som ingår i utbildningen Projektkoordinator och som behandlar arbete med möbler och inredning utifrån ett hållbarhetsperspektiv.