Nummer 1Färdplan för fossilfri gruv- och mineralnäring

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet STRIM ska Svemin ta fram en färdplan som beskriver hur gruv-och mineralnäringen kan bli fossilfri till år 2045. Detta kommer bidra till att stärka branschens konkurrenskraft samt till ökad energisäkerhet genom ett mindre beroende av fossila bränslen.

 

Nummer 2Gruv- och mineralnäringen i en hållbar framtid

Syftet är att, utgående från ett antal framtidsscenarier, analysera samspelet mellan samhället och gruv- och mineralsektorn i den hållbara samhällsomvandlingen. Projektet ska även ta fram ett “strategiskt aktivitetsprogram” för branschen.

 

Nummer 3Hållbarhetsmärkning av metaller

Den svenska gruv- och mineralnäringen är redan i dag bland den mest klimatsmarta i världen, nu tittar branschen på hur en hållbarhetsmärkning av metaller skulle kunna utformas. En transparent märkning som börjar redan på gruvans verksamheter.