Vilket innebär att en rätt utförd urbanisering kan bidra till hälsovinster och minskad klimatpåverkan.

Det konstaterar Måns Nilsson, tillförordnad vd för Stockholm ­Environment Institute (SEI). Ett globalt forskningsinstitut som kopplar samman vetenskap och politik med syfte att uppnå en ­hållbar utveckling.

– Med hjälp av en noggrann ­planering och ny smart teknik kan nya stadsbyggnadsprojekt bli nära nog klimatneutrala. Det är en större utmaning i befintliga städer, men även där finns ­förbättringspotential.

 

Fördelar med tät bebyggelse

En av de största fördelarna med tätare bebyggelse är möjligheten att utveckla smartare transportlösningar som minskar vägtransportutsläppen. Med ökad andel spårbunden trafik och smart planering för cykel- och gångtrafikanter.

Ytterligare fördelar med ­urbana miljöer är att de ofta är en bra ­grogrund för innovationer och att hitta nya sätt att leva mer hållbart.

– Vi ser även en stor potential i all ny teknik som utvecklas, där digital teknik kan utnyttjas för att styra trafiken smartare och även ge information till resenärer i telefonen så att de kan effektivisera sitt resande.

"Att bygga i trä blir allt vanligare"

Att bygga i trä blir allt vanligare, vilket är mycket klimatsmart ­eftersom den koldioxid som ­trädet ­suger upp när det växer sedan ­lagras i byggnader som står under många år.

– Ökat byggande i trä kan även minska användningen av cement vilket är positivt då den tillverkningen släpper ut mycket koldioxid.

Inom energiområdet ser Måns Nilsson att vi kan konsten att bygga energieffektivt, vilket skiftar fokus till nya energiområden.

– Utvecklingen går snabbt mot fler elbilar vilket kommer skapa ­behov av fler laddstationer för el. I nya områden kan vi planera in det, men det är lite mer problematiskt i befintlig bebyggelse, där måste man hitta smarta lösningar.

 

Viktigt att tänka långsiktigt

Avseende aktuella stadsbyggnadsprojekt som Älvstaden i Göteborg tror han att man där behöver ­tänka mycket långsiktigt och bedriva ­avancerad teknisk spaning för att förbereda för den nya tekniken som är på väg, som självgående bilar.

"Man måste också tänka bredare på kostnadssidan"

– Man måste också tänka bredare på kostnadssidan och räkna in kostnader för områden som inte genererar intäkter. Ett exempel är gröna ytor och minskade partikelutsläpp, där aktuell forskning ­visar att detta förbättrar invånarnas ­hälsa ­betydligt, avslutar han.