Varberg har länge varit en viktig faktor i den västsvenska tillväxten. Det havsnära läget och de goda kommunikationsmöjligheterna har av tradition lockat många turister och semesterboende. Här finns också starka aktörer som Södras massafabrik, Ringhals och en rad IT- och logistikföretag samt ledande företag inom skobranschen.

 

Livskvalitet

– Varberg har ett starkt lokalt näringsliv men också en geografisk placering som ger en tidsmässig närhet till städer som Göteborg, Borås och Halmstad, säger Carl Bartler, kommundirektör i Varbergs kommun.

"Varberg kan erbjuda den mindre stadens livskvalitet"

Varberg kan därmed erbjuda den mindre stadens livskvalitet såväl som de fördelar en större arbetsmarknadsregion ger. Samverkan mellan offentlig sektor, politiken och näringsliv har i sin tur bidragit till att tätorten utvecklats positivt; ett samarbete som krävt många modiga beslut, enligt Carl Bartler.

– Vi har bland annat beslutat om att tacka nej till externa köpcentrum för att hålla handel och kulturlivet i centrum. Resultatet har blivit en fortsatt levande stad som invånarna trivs att bo i, och turister vill besöka, säger han.

 

Tillväxt

Nu satsas ytterligare på tillväxt och livskvalitet. Idag pendlar 6000 in till och 7000 ut ur Varberg dagligen, något som kommer att kunna öka i och med utbyggnaden av Västkustbanan, och de dubbelspår som ska passera Varberg genom en tunnel under staden. 

"Samtidigt som pendlingsmöjligheterna byggs ut bevarar vi stadskärnan levande"

– Samtidigt som pendlingsmöjligheterna byggs ut bevarar vi stadskärnan levande, berättar Carl Bartler. Vi satsar också på en ny stadsdel med 2500 nya bostäder som binder samman staden med havet. Förebild är B01 i Malmö som verkligen lyckats med att skapa en stadsdel som är till för alla invånare, inte bara de boende. 

Fler bostäder och förbättrade kommunikationsmöjligheter gör det möjligt för en familj att bo i kommunen, men studera och arbeta på olika platser längs Västkusten.   

– Tidsmässigt kommer Varberg att ligga närmare Göteborg än vad Frölunda Torg gör. Varberg kan idag erbjuda goda livsvillkor och arbetsmöjligheter, och med fler bostäder och utökade kommunikationsmöjligheter satsar vi på ytterligare tillväxt, avslutar Carl Bartler.