Hög verkningsgrad

Magnetism kan för många te sig som ren magi, men fenomenet har också visat sig användbart inom en rad olika industriapplikationer. Neodymmagneten presenterades första gången under tidigt 1980-tal och fortsätter nu 30 år senare att växa sig allt starkare inom många nya tillämpningsområden.

– Neodymmagneten är en permanentmagnet som tillverkas genom pulvermetallurgi där man pressar och sintrar en pulverblandning bestående av neodym, järn och bor, för att sedan magnetiseras, berättar Per Rundbom, bergsingenjör och magnetexpert. 

Den kraftfulla magneten med enastående magnetprestanda har visat sig användbar i betydligt fler applikationer.

Till en början var det största användningsområdet hårddiskar i datorer, men den kraftfulla magneten med enastående magnetprestanda har visat sig användbar i betydligt fler applikationer. Till skillnad från elektromagneter, som ger ifrån sig ett magnetfält när den utsätts för en elektrisk ström, ger den magnetiserade permanentmagneten ett konstant homogen magnetfält utan behov av ytterligare tillförd energi. 

– I generatorer och elmotorer är en hög verkningsgrad en given fördel och här spelar neodymmagnetens styrka en viktig roll. För sensorer i till exempel bilar kan magneten överföra magnetfält oberoende av smuts och andra störningar. Här behövs dock ett anpassat korrosionsskydd för att magneten ska klara den hårda miljön, berättar Per Rundbom.  

Grön tillgång

Magneten har också fått en betydande roll inom grön energi; till exempel innehåller de flesta generatorer i vindkraftverk tonvis av Neodymmagneter. I takt med nya reglementen vad gäller hög energieffektivitet kommer magneterna kunna svara väl, till skillnad från äldre teknik. Per Rundbom: 

Gemensamt är stora krav på effekt, hållbarhet och lönsamhet.

– Egentligen är det fantasin som sätter gränser och vi ser redan i dag en mängd tillämpningsområden; alltifrån små magnetsystem inom medicintekniska tillämpningar till större system inom tyngre processindustri. Gemensamt är stora krav på effekt, hållbarhet och lönsamhet.

Neodymmagnetens betydelse för våra industrier kommer att växa sig starkare och starkare i framtiden, menar Per Rundbom. 

– Jag ser redan nu att nya tillverkningstekniker är på väg som förenklar konstruktionen och som gör det möjligt att styra magnetiseringen av magneten i efterhand, vilket öppnar upp för ett flertal olika polalternativ. Dessutom tror jag starkt på återanvändning och återvinning av magneterna – tekniken är fortfarande så pass ung att lite har behövt skrotas hittills, avslutar han.

www.compotech.se