Under många år fanns det ett stort behov bland startups och investerare att hitta en gemensam knytpunkt i centrala Stockholm. Staden har länge varit uppmärksammad som en spännande startup-stad, men man har inte haft någonstans att ta vägen. År 2012 började idén utvecklas om att öppna en startuphub. År 2013 blev det verklighet.

- Vi såg att det fanns behov för en mötes- och arbetsplats i Stockholm för startups. Det var en utmaning på många sätt, från att hitta en centralt belägen lokal till att kunna erbjuda medlemskap till ett bra pris, samtidigt som vi behövde få in tillräckligt med intäkter. Men vi lyckades. Idag är vi hem till över 60 selektivt utvalda startups från hela Sverige.

Svenska framgångsfaktorer

Sverige är ett litet land, ändå anses vi vara framgångsrika. Det finns inte bara ett svar på varför, men Jessica Stark har en teori om en mix av framgånsgfaktorer.

Sverige har, förutom en väldigt bra ingenjör- och designkultur ett flertal inspirerande successtorys.

- Sverige har, förutom en väldigt bra ingenjör- och designkultur ett flertal inspirerande successtorys. Just att vi är en liten hemmamarknad har gynnat många entreprenörer då de har varit tvungna att tänka större.

Många bolag väljer att inte arbeta hierarkiskt. Det leder till att man tar tillvara på kreativiteten som finns i teamet.

- I Sverige lyssnar vi inte enbart på chefer, vi skapar tillsammans. Vi drivs av gemensamma visioner vilket är viktigt för kreativiteten.

En entreprenörs egenskaper

Det finns vissa egenskaper som utmärker framgångsrika entreprenörer.

En förutsättning är att man har en väldigt stark passion

- En förutsättning är att man har en väldigt stark passion för sin idé. När man stöter på svåra utmaningar måste man känna en övertygelse om att ens idé är rätt. Du måste vara flexibel och lyhörd. Ändrade förutsättningar och feedback från kunder och samarbetspartners gör att man många gånger behöver anpassa sin affärsidé och affärsmodell.

En affärsidé i all sin ära, men det som kommer att göra skillnad är människorna, det är dem som ska utveckla och driva bolaget framåt.

- Hitta rätt personer att bygga bolag med. Identifiera dina styrkor och svagheter och rekrytera personer som kan hjälpa dig med det du är mindre bra på.

Det är en frihet att vara entreprenör, men det är också väldigt tufft.

- Det har blivit inne att vara entreprenör idag vilket har lockat många som inte passar att vara det. Det är inte ett glamoröst arbete, det kräver extremt hårt arbete för att kunna lyckas.

Förenkla tillgången till talanger

Inför Almedalen 2015 lanserade SUP46 ett startupmanifest för att tydliggöra vad de anser behöver förändras från politiskt håll för att startups ska lyckas och välja att stanna kvar i landet.

- Sveriges regelverk kring personaloptioner är hårdare än i många andra länder. Konsekvensen blir att vi får svårare att rekrytera duktiga talanger. En annan viktig punkt är tiden det tar för utomeuropeiska medborgare att bli godkända av Migrationsverket. Det finns entreprenörsbolag som har fått vänta upp till ett år, då är risken stor att man tappar talanger.

Vår bostadsbrist är även ett problem för många företag.

- Framförallt är det ett problem för mindre entreprenörsbolag. Dels saknar de personal som kan ägna sig åt att hitta boende, dels har de begränsade möjligheter att betala dyra hyror till sina anställda.

Framtidens entreprenörsklimat

Alltfler människor vill förverkliga sina egna idéer idag istället för att vara anställda. Men hur kommer entreprenörsklimatet se ut inom den närmsta framtiden?

- Ekosystemet kommer att bli starkare i och med att intresset från investerare och affärsänglar ökar. Vi ser även ett ökat intresse från större etablerade bolag att hitta strategiska samarbeten med mindre entreprenörsbolag.