Svenska industriföretag anställer fler i Sverige än i t ex Kina. Det är Västsverige som leder utvecklingen, mycket tack vare Volvo Cars och Volvo AB. Det konstaterar närings- och innovationsminister Mikael Damberg som exemplifierar med Volvo Cars.

– Jag var med och öppnade ­tredje skiftet på Volvo Cars vid ett av mina första ­besök till Göteborg som minister. Sedan dess har det ­fortsatt uppåt och ­tusentals jobb  har ­skapats på Volvo Cars och hos deras ­medleverantörer i hela ­Västsverige.

 

Fungerande infrastruktur

En faktor som krävs för en bibehållen och stärkt konkurrenskraft är en fungerande infrastruktur. Infrastrukturminister Tomas ­Eneroth ser Västsverige som en strategiskt viktig nod för hela Sverige.

"Sveriges största och viktigaste hamn, en nödvändig länk till Europa och världen"

– Göteborgs hamn är ett bra ­exempel. Det är Sveriges största och viktigaste hamn, en nödvändig länk till övriga Europa och världen. Och för att stärka hamnens utveckling behövs nya satsningar på infrastrukturen till och från hamnen. En ökad sjöfart är även viktigt ur klimatsynpunkt.

Mikael Damberg ser också stora behov av en rejäl ambitionshöjning i satsningarna på infrastrukturen.

– Det är helt centralt för att ­företag ska kunna konkurrera. Både för transport av gods och för fungerande arbetsmarknader så att ­företagen kan rekrytera rätt kompetens inom större regioner.

Inom den nya infrastruktur­planen som kommer under våren 2018 höjs anslagen med 100 miljarder till 700 miljarder kronor under perioden 2018-2029.

– Svensk infrastruktur behöver definitivt rustas upp. I den kommande planen finns stora satsningar på både underhåll och nya projekt, berättar Tomas Eneroth.

 

Industribild, man och kvinna. Foto: Mostphotos

 

Innovationer en förutsättning

Tomas Eneroth konstaterar ­också att det kommer ställas ökade krav på kommuner och regioner att samordna stadsplanering med ­infrastruktur och att beakta alla ­aspekter på hållbarhet.

– Göteborg ligger i framkant inom stadsplanering, deras nya projekt Älvstaden; Nordens största stadsutvecklings­projekt, är ett bra exempel på det. Där ­gäller det att tänka långsiktigt och ­använda all ny tillgänglig teknik för att klara klimatutmaningarna. Samtidigt som inte andra ­aspekter får glömmas bort, som den ­sociala hållbarheten. För en hållbar ­samhällsutveckling krävs också att nya innovationer får möjlighet att ­utvecklas.

"Innovation och samhällsbyggnad hänger ihop."

– Innovation och samhällsbyggnad hänger ihop. Ta bara linje 55, Volvos elbuss i reguljär trafik hos Västtrafik mellan Chalmers och Lindholmen. Där testas och visas ny teknik upp, förklarar Mikael Damberg.

Han konstaterar också att ­Testbädd Sverige har lanserats för att stärka den utvecklingen.

– Och Västsverige är själva ­epi­centret för testbäddsverksamhet i Sverige inom fordon. Vi flyttade därför RISE huvudkontor till Göteborg och de har också öppnat ännu ett testcenter i Borås för uppkopplade och självkörande fordon.

Även Tomas Eneroth betonar vikten av att tänka nytt.

– Vi ser en stor ökning av elbilar och andra fossilfria fordon, och där behöver laddinfrastrukturen stärkas. Det finns också möjligheter att minska mängden fordon genom exempelvis satsningarna på elcyklar, den nya premien har kraftigt ökat intresset för dessa. Vi diskuterar också möjligheter för kommuner att införa fler miljözoner för att minska miljöbelastningarna i utsatta områden.

 

En kritisk faktor

Den svaga länken som de båda ser är bristen på kompetens, både för näringslivets utveckling och för att kunna genomföra alla de planerade infrastrukturprojekten. Bland satsningar som görs finns bland annat Kunskapslyftet, en stor satsning på Yrkeshögskolan och en utbyggnad av den yrkesinriktade vuxenutbildningen – Yrkesvux.

– För allvarligt talat, klarar vi inte skolan så klarar vi inte morgondagens konkurrenskraft, konstaterar Mikael Damberg.

"Det kommer behövas 235 000 nya årsarbeten enligt Trafikverket"

Ett av bevisen för det är Trafikverkets uträkningar som visar att det kommer behövas 235 000 nya årsarbeten bara för att kunna genomföra infrastrukturplanen, och redan i dag finns 100 000 lediga jobb.

– Jag har utmanat både näringsliv och regioner att ta större ansvar för bredare samarbeten med syfte att trygga kompetensförsörjningen, för detta löser man inte på egen hand, avslutar Tomas Eneroth.