Även om Sverige ligger i framkant internationellt gällande jämställdhet så finns det mer jobb att göra för att öka andelen kvinnor och därmed företagens konkurrenskraft. Triple Steelix, tillsammans med forskningsprojektet Nordwit arrangerar en workshop den 22 mars om stålindustrin som en attraktiv arbetsplats för kvinnor.

 

Med syfte att nya strategier

Syftet är att implementera strategier för hur chefer och medarbetare på företag kan arbeta för ökad jämställdhet, en fråga som i grunden handlar om strategisk kompetensförsörjning och lönsamhet. En jämställd innovationsmiljö blir mer kreativ, tar bättre beslut och attraherar rätt medarbetare, säger Tiina Ohlsson, biträdande processledare på Triple Steelix.

– Stålindustrin har fina möjligheter för karriär, forskning och utveckling.  Sverige är världsledande när det gäller nischprodukter och tjänster inom stålindustrin. En mer jämställd industri kommer att gynna alla!

Se inbjudan på triplesteelix.se/aktuellt.