Technology for Infrastructure projects, TFIP, har med sin ledande kompetens inom intelligent 3D-modellering och installationsarbete fått fortsatt ökat förtroende att bidra vid några av Västsveriges största anläggningsprojekt. 

"Behovet av digitaliserade processer ökar inom branschen"

– Behovet av digitaliserade processer ökar inom branschen och efterfrågan på våra tjänster är stor. Alla infrastrukturprojekt, inte minst underjordiska anläggningar, är komplexa och omgärdade av höga krav på planering, byggnation och underhåll, säger Tomas van Zalingen, vd på företaget.

TFIP använder sig av intelligent 3D-modellering under planeringsstadiet vilket gör att infrastrukturprojekt kan visualiseras för effektivare beslutstagning. Dessutom skapas objekt med tillhörande egenskaper som material, byggdelar och klassificering.

 

Kraftig tillväxt

– Med digitalt lättillgänglig information under hela livscykeln rationaliseras både bygg- och underhållsprocesser. Med hjälp av intelligens i våra installationer kan man genom en central styrenhet på ett enkelt sätt styra och kontrollera anläggningen. Resultatet blir kostnadseffektiva men också mer hållbara samhällsbyggnader, säger Tomas van Zalingen.

Företaget växer kraftigt och letar nu efter ny kompetens som vill vara med och bygga framtidens intelligenta infrastruktur.

– Vår mission är att bidra till en säker och hållbar infrastruktur. Vi är många som använder våra vägar och tunnlar dagligen, och här fortsätter TFIP att trygga säkerheten för människor, avslutar han.