Att företag som lyckas utveckla och marknadsföra produkter som marknaden gillar också blir mer konkurrenskraftiga och framgångsrika är de flesta väl införstådda med. Här kan en industridesigner bidra med en unik kundförståelse men också en förmåga att identifiera problem kreera nya lösningar.

Hållbar design ska ge små avtryck

– Hållbar design ska ge små avtryck och hålla över tid. Båda är angelägna för oss och speglar hur vi arbetar, säger Johan Larsvall, vd på Idesign.

 

Hela processen

 

Johan Larsvall. Foto: IdesignGenom att involvera industridesign tidigt i processen kan det förstärka ett företags strategi, marknad genom idégenerering och konceptutveckling med ända från start, även innan det finns en produkt. Det är på det sättet hållbara och tidlösa produkter skapas, vilket Idesign har flera exempel på.

Företaget har under flera år samarbetat med Kinnarps vars Plus-stol har sålt i flera miljoner exemplar i snart 20 år.

 – Vi arbetar på liknande sätt i nya uppdrag: Kinnarps senast arbetsstol Capella har fått designpriser och kommit in på nya marknader med höga designkrav. Den kommer säkert stå sig 20 år också, avslutar Johan Larsvall.