Det finns flera anledningar till läs- och skrivsvårigheter, dyslexi är en anledning. Dyslexi innebär att man har svårare att läsa och skriva än andra och diagnosen kan variera i art och grad. Det är medfött och sitter i hjärnan men påverkas av både arv och miljö.Inger

– I grunden är det ett problem med avkodning och automatisering. Man upplever att orden är nya varje gång man läser eller skriver dem då man har svårt med inre ordbilder. Det gör att man alltid är osäker på om det blir rätt vilket tar enormt mycket energi, förklarar Inger Rålenius, rådgivare på Dyslexiförbundet och Skrivknuten.

Man kan inte träna bort sin dyslexi vilket många tror. Men, man kan öva upp sin läs- och skrivförmåga. Genom att hitta nya vägar som till exempel ljudbilder och minnesregler men framför allt genom att använda talböcker och andra hjälpmedel. Lärarna behöver dock få större kunskap i hjälpmedel för dyslektiker så att eleverna kan lägga energin på att lära sig skolämnena istället för att bara traggla med läsningen.

– Speciellt idag då mycket av skolarbetet går ut på att söka egen information via internet och sedan redovisa i text. Det sättet att arbeta passar inte en dyslektiker särskilt bra. Det är bättre om man får redovisa muntligt vad de lärt sig, säger Inger Rålenius.

Det finns bra hjälpmedel att tillgå men det är få som vet hur de fungerar. Lärarna borde få lära sig om hjälpmedlen under sin utbildning menar hon, men det får de inte. Det finns därför ofta hjälpmedel ute på skolorna som inte används rätt i undervisningen.

– Med rätt stöd kan barn med dyslexi få precis lika bra resultat som andra elever i skolan och de förtjänar den chansen, säger Inger Rålenius.