Hjärnan lyssnar hela tiden och bearbetar ljud. Är det en störande miljö så registrerar du betydligt mindre vad som sägs. Buller skapar också automatiskt trötthet och inlärningsproblem.

– Allt handlar om akustik och bra ljudabsorbering, säger Johan Götesson, som är Creative Director på Götessons.

 

Ljudabsorberande material

 

Alla lokaler som har ett dåligt, störande ljud påverkar inlärningen eller perception. Eftersom grunden till kunskap läggs i skolan, så är det extra viktigt att barn vistas i en lugnare ljudmiljö.

– Det finns en lätt regel. Ljudet studsar mellan golv och tak, mellan långväggar och kortväggarna. Därför ska man ha ett ljudabsorberande material på varje yta, där taket är det viktigaste eftersom detta alltid är störst yta. Idag går det att göra mycket intressant eftersom design och akustik påverkar varandra på ett positivt sätt. Du kan till exempel skapa fler mysiga hörnor och lekfulla ytor. Det tänket börjar komma mer till högskolor, men tyvärr missas prioriteringen för de lägre åldrarna, säger Johan Götesson.

 

Ljud, ljus och luft

 

Ibland gör man fel i hur man dämpar ljud och det skapar ännu värre problem, menar Johan Götesson.

Ljud, ljus, luft och design är viktiga element på både arbetsplatsen och i skolmiljön.

– Om man sitter i ett klassrum längst bak i en dålig akustisk miljö så hör man läraren allra sämst. Om man då sätter en stor ljudabsorbent längst bak i rummet så kan det bli ännu svårare att höra. Det är viktigt att absorbenter placeras och fördelas rätt i rummet. Vi ser att ljud, ljus, luft och design är viktiga element och detta gäller lika mycket på arbetsplatsen som i skolmiljön.

 

Barn som skriker in i mikrofon. Foto: Unsplash

 

Individtänk

 

Företag har också börjat tänka mer på individen än på gruppen och man ska alltid ha hälsa och välbefinnande med när nya produkter tas fram, menar Johan Götesson.

En skolmatsal är en typisk plats där buller och oväsen är ett stort problem och där det verkligen behövs åtgärder, menar Johan Götesson.

– Det finns skräckexempel där skolbarn tvingas ha öronskydd på sig. De upplever redan i tidig ålder att matsalen är en besvärande miljö med ett ekande ljud, vilket det såklart inte ska vara. Det blir en felaktig upplevelse när du inte får det viktiga lugnet.