Digitala läromedel lyser fortfarande med sin frånvaro i många klassrum trots att de bidrar till en mer anpassad undervisning för eleverna.

Angelica Hedin, redaktionschef på det digitala läromedlet Clio Online från Bonnier Education, har själv jobbat som rektor och hade önskat att det funnits fler sätt för eleverna att ta till sig kunskap på.

– Det finns många bra tryckta läroböcker men det finns ingen som kan uppdateras efter aktuella händelser, anpassas efter elevers behov, anpassas efter svårighetsgrad och eventuella lässvårigheter. Och som rättas av sig själv utan att viktig lärartid går till manuell rättning.

 

Digitala läromedel för större valfrihet

 

På Bonnier Educations digitala läromedel Clio Online har hon varit med och utvecklat just de funktioner som hon själv önskar att hon haft tillgång till. Och att materialet alltid är aktuellt är en av fördelarna;

– Ett exempel är det amerikanska valet 2016. Dagen efter Donald Trumps seger fanns information om honom upplagd i skolmaterialet. Eller #metoo-kampanjen, som vi hade flera texter och aktiviteter om redan i kampanjens början.

Och för lärarna finns även specifikt material framtaget, som underlag för lektioner och diskussioner.

Med digitala läromedel finns det alltid mycket material att välja bland

– Vi tycker att det är viktigt att lärarna kan använda sin tid till undervisning och dialog i klassrummet med eleverna istället för att lägga tid på att söka efter information på internet. Med digitala läromedel finns det alltid mycket material att välja bland, det är lätt att anpassa undervisningen till varje enskild elevgrupp, förklarar hon.

 

Danmark är en förebild

 

Och i det digitala materialet finns även verktyg med möjlighet att antingen stödja en elev som behöver extra stöd eller att inspirera en elev som är snabb i sin inlärning, med mer komplexa uppgifter.

Få skolor köper in digitala läromedel jämfört med traditionella läroböcker.

Trots många fördelar är det fortfarande få skolor som köper in digitala läromedel jämfört med traditionella läroböcker. Clio Online är i grunden ett danskt företag och ett av de största digitala läromedelsförlagen på den danska marknaden. Där har den danska staten genom subventioner sett till att 50 procent av alla läromedel som köps in idag är digitala.

– I Danmark har de kommit mycket längre än vad vi har, de har verkligen tagit tillvara på de möjligheter digitala läromedel ger. Det är på tiden att vi antar utmaningen och kommer ikapp våra grannar, avslutar Angelica Hedin.