Med den egna utbildningsplattformen kan undervisningen dessutom anpassas efter den enskilda elevens behov och önskemål.

För eleverna som läser sina utbildningar helt på distans är den digitala utbildningsplattformen Novo både klassrum, bibliotek och kontaktytan mellan lärare och elev. Hermods har över 200 kurser och runt 70 stycken yrkesutbildningar som kan läsas helt på distans.

- Vi ser ett ökat behov av att våra kurser ska finnas tillgängliga där eleven befinner sig oavsett skärm. I samarbete med kommunerna erbjuder vi olika lösningar för att fler ska kunna studera samtidigt som de får ihop vardagen med till exempel jobb och familj, säger Marie Mether, rektor på Hermods Vuxenutbildning.

Den fysiska platsen är oviktig

Genom att utbildningen flyttar från det fysiska rummet till ett digitalt klassrum förändras elevens sätt att studera. Den fysiska platsen är inte längre lika viktig, eleverna har allt de behöver med en internetuppkoppling. Även de kurser som ges i klassrum använder den digitala kursen och plattformen som kärnan i undervisningen.

Lärarna uppskattar möjligheten till det personliga mötet via digitala verktyg

- Lärarna uppskattar möjligheten till det personliga mötet via digitala verktyg. De kan undervisa individanpassat, vilket kan vara svårt att få till i ett vanligt klassrum. Dessutom kan lärarna vara lika flexibla som eleverna i sitt arbete, säger Marie Mether.

En tillgänglig lärmiljö skapar flexibilitet och möjligheter till utbildning för alla elever oavsett livssituation.