Eva HoultzénDen nya molntjänsten WeLib är framtagen för att främja elevers läsutveckling och är en viktig resurs för dagens pedagoger att enkelt kunna jobba digitalt. 

Inkludering och likvärdighet är grunden för individuellt lärande. WeLib erbjuder skolbiblioteken och annan pedagogisk verksamhet i skolan en plattform som uppmuntrar och inspirerar till lustfylld läsning, att jobba med källkritiskt lärande och koppla de digitala resurserna till lärmålen. Med roliga och enkla verktyg kan eleverna skapa ett personligt läsrum. I den egna profilen kan eleven skapa samlingar, lista böcker och andra resurser efter intresseområden, dela med sig av information och recensioner till andra elever samt prenumerera på nyheter. Det digitala skolbiblioteket innehåller fria resurser, och skolan kan få tillgång till över 10 000 titlar och för undervisningen relevanta filmer. Som digital tjänst underlättar WeLib individualisering och för elever med särskilda behov att lära sig efter sina egna förutsättningar.

Genom digitala hjälpmedel kan man bättre ta till vara på skolbibliotekens resurser.

Skolbiblioteken är navet i skolverksamheten och en ovärderlig komponent med unika möjligheter. Genom digitala hjälpmedel som WeLib kan man bättre ta till vara skolbibliotekens resurser. WeLib är en öppen plattform, lätt att integrera med andra tjänster och används idag av 20 procent av Sveriges elever.

– Vår målsättning och önskan är att alla elever på ett enkelt och smidigt sätt ska få tillgång till böckernas värld och allt fantastiskt litteraturen har att ge. Informationskompetens och källkritiskt tänkande är viktiga baskunskaper idag. Med WeLib hoppas vi kunna bidra till att främja läslust, utveckla barns inlärning samt underlätta för pedagogerna, säger Eva Houltzén, vd på Axiell Education