Hjälpläraren var förstående och gav honom bra stöd men mer hjälp i undervisningen under lektionstid hade varit behövligt

När Anton Håkansson gick i skolan hade han på grund av sin diagnos inom autismspektrat koncentrationssvårigheter som gjorde det jobbigt att sitta still och fokusera under lektionerna. Hjälpläraren var förstående och gav honom bra stöd men mer hjälp i undervisningen under lektionstid hade varit behövligt. Att hålla koncentrationen uppe under skoldagens olika undervisningsmoment var ansträngande och att byta ämne utan några minuters paus emellan var alltför energikrävande. Det i sin tur skapade onödig stress. Antons diagnos avskrev senare men han upplevde ändå ett behov av extra stöd med koncentrationen.

– Jag blev trött av att hålla koncentrationen uppe i olika undervisningsmoment när det inte fanns några tidsbegränsningar som jag kunde relatera till. Bättre struktur med mer tidsindelad undervisning hade varit till stor hjälp, säger Anton Håkansson.

I dag har han utvecklat en app till stöd för dem med koncentrationssvårigheter och autism som behöver hjälp i vardagen.

– Av egen erfarenhet vet jag att struktur och möjligheten att konkretisera olika moment under dagen oavsett vad det gäller är avgörande för att energin ska räcka. Jag önskar att jag hade haft tillgång till liknande hjälpmedel själv. Nu hoppas jag att kunna hjälpa andra i samma situation, avslutar Anton Håkansson.