VR-tekniken står på två ben, den ena är den grafiska som används i spel och den andra är den som kallas för 360 film. Det är den senare som är i ropet nu och som har lyfts in i kursmoment inom estetiska spetsutbildningar film/tv och ljuddesign.

Med den nya typen av VR-teknik kan du få en helt ny förståelse som du annars inte hade kunnat få

- Med den nya typen av VR-teknik kan du få en helt ny förståelse som du annars inte hade kunnat få. Den kan synliggöra miljöer, platser och områden som man inte kan befinna sig i eller uppleva på riktigt. Det är allt från historiska skeenden, människoöden, geografiska platser, medicinska miljöer, bostadsmiljöer till att bota fobier och åskådliggöra miljöföroreningar, förklarar Anders Lindgren, utbildningsledare inom VR på Xenter Botkyrka.

Kom närmare händelsen

En av vinsterna med att vara VR kompetent är att man kan vara i ett problem, företeelse eller miljö och se det inifrån.

- Dagens problematik ses ofta och löses utifrån. Med hjälp av VR kan du komma närmare händelsen, vara inuti upplevelsen. Det är egentligen bara fantasin som sätter begränsningar.

Intresset från arbetsmarknaden är väldigt stor, alltfler företag har börjat använda sig av tekniken. Anders Lindgren menar att det är ett framtidsyrke idag.

- Arbetsmarknaden vill anställa studenterna på en gång. Har man inte gjort något katastrofalt misstag har man en anställning garanterad.