Innan Sofie Aaronsson ­bestämde sig för att börja plugga hoppade hon ganska mycket mellan olika anställningar, hon hade svårt att hitta ett företag som hon kunde växa i eller en yrkesposition som hon ville jobba vidare på. Tanken på att börja plugga började så småningom växa sig allt starkare.

– När jag väl hade bestämt mig ­började jag fundera på vad jag ville göra. Jag har alltid varit intresserad av försäljning och analys och eftersom butiker börjar ­utvecklas till att bli alltmer digitala så lät e-commerce manager utbildningen ­intressant. Valet av skola föll på IHM ­Business School, säger Sofie.

 

Anställning istället för praktik

Under utbildningen på IHM var det två stycken praktikperioder, tio veckor första året och 16 veckor andra året. Den första praktiken skedde på ett modeföretag där Sofie mest fick syssla med praktikgöra.

"Det var brist på handledning och jag trivdes inte så bra"

– Det var brist på handledning och jag trivdes inte så bra med arbetsupp­gifterna. När vi går på praktik ska det vara lärande i arbete, då ska man förbereda sig inför arbetslivet och gå mot den positionen man pluggar till och ­kommer jobba med i framtiden. Så blev det ­tyvärr inte. Det här var något jag tog med mig till nästa gång det var dags att söka ­praktikplats.

Sofie sökte några intressanta praktikplatser, däribland på Nordiska Galleriet i Stockholm. Dagen efter hon hade varit på praktikintervjun ringde de och erbjöd henne en tjänst på deras e-handelsavdelning istället.

– Jag tackade ja eftersom det var en intressant tjänst, men också för att ­Nordiska Galleriet är ett bra och ­väletablerat företag. Eftersom jag bara har examensarbetet kvar så bestämde jag mig för att gå på en anställning ­direkt. Jag trivs väldigt bra, både med ­anställningen och företaget.

 

En praktisk och intensiv utbildning

Anledningarna till att Sofie valde att läsa YH på IHM är många. En var själva ­utbildningen till e-commerce manager, en annan var praktikperioderna och en tredje var lärarna. Utbildningen på en Yrkeshögskola är praktisk och på IHM kommer lärarna direkt från arbetslivet vilket betyder att man lär sig från människor som är ­aktiva i själva branschen man vill in i.

"Skolan tar inte in vem som helst, det är konsulter som är både ­kunniga och pedagogiska."

Skolan tar inte in vem som helst, det är konsulter som är både ­kunniga och pedagogiska. ­Utbildningen är även ­intensiv, istället för tre år som på ­Universitet och Högskolor så är den två år. I en ­YH-­utbildning ­packar man ihop de mest nödvändiga och de mest aktuella ­kurserna eleverna behöver. Tack vare Sofies breda utbildning är ­karriärmöjligheterna många.

– Min utbildning som e-commerce ­manager är otroligt bred, det är ­alltifrån digital marknadsföring till inköp, ­affärsutveckling och e-handel. Den har öppnat upp många dörrar, alla vill satsa mer och mer på det digitala så det finns väldigt mycket jobb där ute.

 

En positiv inställning

– När man åker ut till olika företag och praktiserar skapar man många kontakter. Många gånger kan man även ta hjälp av sina klasskompisar och deras nätverk, man delar med sig helt enkelt. Jag har haft väldigt mycket tur att ha träffat många bra människor i min klass som jag fortfarande är nära vän med. Vi delar kunskaper, kontakter och erfarenheter med varandra.

Det är vanligt att som elev tycka att ­skolan kan vara överväldigande ibland eller att en specifik kurs inte är så rolig, men det är viktigt att tänka framåt och ha en positiv inställning.

"Man måste engagera sig och vilja lära sig."

– Man måste engagera sig och vilja lära sig. Hitta den utbildning du ­verkligen vill gå på och utvecklas därifrån. Det är även viktigt att man får den handledning man behöver. Var inte rädd för att ringa runt och ta hjälp av klasskompisar och själva skolan om det skulle behövas, avslutar ­Sofie Aronsson.

Fakta om yrkeshögskolan

 

  • Inom yrkeshögskolan är ­arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA).
  • För dig som studerande ­innebär YH:s utformning att din ­yrkeskunskap är aktuell och efter­frågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen.
  • De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel (CSN).
  • Du kan välja mellan 16 olika ­utbildningsområden och ­hundratals olika ­yrkesinriktningar.
  • Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för ­yrkeshögskolan
  • Många arbetsgivare ­handplockar sina ­medarbetare direkt från yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans uppföljningar visar att 9 av 10 studerande har jobb 6 månader efter examen, hälften av dem på sin praktikplats.

 

Du är behörig att antas till en utbildning om du ­uppfyller något av följande:

 

Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

Är bosatt i Danmark, ­Finland, ­Island eller Norge och där är ­behörig till motsvarande ­utbildning.

Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

  • Andelen examinerade som har ett arbete året efter examen är den högsta ­hittills, 91 %
  • Nio av tio examinerade är nöjda med utbildningen