Detta innebär att du inte måste bo i närheten av den ort där utbildningen ges. Något som kan vara bra att känna till eftersom det finns yrkeshögskoleutbildningar att läsa på väldigt många orter i landet. Man kanske inte alltid har möjlighet att flytta till en ny ort för att plugga.

 

Olika studieupplägg

Distansupplägg bygger på olika former av digitala ­lärplattformar och ges både på 100 procents och 50 procents studietakt. Utbildningarna kan vara upp till två år långa ­eller mer. Ofta sker fysiska träffar, men de är då ­koncentrerade till några tillfällen per termin. ­Distansutbildningarna är CSN-berättigade, och ger YH-poäng precis som när du bor och läser på samma ort.

Precis som alla utbildningar inom yrkeshögskolan ­ansvarar Myndigheten för yrkeshögskolan för tillsyn av ­utbildningarna, och du kan kontakta myndigheten om du upplever att någonting inte fungerar. Du hittar distansutbildningar på yrkeshogskolan.se.

 

Källa: Myndigheten för Yrkeshögskolan