Ingen uppgift är mer prioriterad än att bryta ojämlikheten. Framtidens skola är en jämlik skola. Det handlar om sex saker för att nå visionen om en jämlik skola:

 

Nummer 1Mer resurser till de skolor som behöver det mest. Resurser är ingen mirakellösning, men de spelar roll. Det som vi vet kan göra skillnad på en skola med tuffa förutsättningar – fler lärare, starkare elevhälsa, mer tid för lärarkåren att utvecklas tillsammans – är ofta sådant som kostar. Idag fungerar ofta elevpengsystemet så det i praktiken gett mindre till de skolor som behöver det mest. Med Skolkommissionens förslag i ryggen har jag lagt en budget som ökar resurserna till skolan med 6 miljarder med kraftig viktning så mest går till de skolor där undervisningen spelar störst roll för elevernas framtid.

 

Nummer 2Fler behöriga lärare i de tuffaste skolorna. Insatser mot lärarbristen börjar ge resultat. Fler blir lärare, fler lärare stannar i yrket och fler återvänder efter att ha gjort annat. Nu måste vi säkra att arbetsmiljön är som allra starkast där jobbet är som svårast. Man ska ha starkast uppbackning och högst lön i de svåraste jobben som lärare och rektor.

 

Nummer 3En stat som aldrig abdikerar från uppdraget att skapa likvärdighet. Efter 90-talets reformer backade staten undan. När en skola haft problem har stat och kommun ofta skyllt på varandra medan elever och lärare hamnat i kläm. Samverkan för bästa skola som vi initierade 2015 är den största förändringen i statens relation till kommunerna sedan kommunalisering och inrättande av Skolinspektionen. I avtal reglerar vi gemensamma insatser som vi sett kunnat göra skillnad på andra skolor. Det ger rektor ett tydligt mandat och säkrar att programmet för skolutvecklingen håller över tid.

 

Nummer 4Elever som behöver stöd ska får det i tid. Alla barn, oavsett funktionsvariationer och oavsett om man har en diagnos eller inte, har rätt att få med sig de kunskaper man behöver för livet. Det är en rättighet som utgår både från vad eleven behöver med sig i livet, och vad vi som samhälle behöver. Vi investerar nu i fler speciallärare och på att fler lärare får specialpedagogiska verktyg för att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra särskilda behov. Samtidigt behandlar riksdagen just nu mitt lagförslag om en läsa-skriva-räkna-garanti i förskoleklass och lågstadiet. Lagen stärker elevernas rätt till stöd och lärarnas mandat att sätta in stöd när man ser att eleverna behöver det. Trots att Lärarnas Riksförbund, Skolledarförbundet, många kommuner och den samlade funktionshinderrättsrörelsen ställt sig bakom lagen har de borgerliga och SD aviserat att man vill avslå lagen. Vi hoppas att de är beredda att lyssna på dem som allra mest berörs.

 

Nummer 5Skolsegregationen ska brytas. Barn ska inte sorteras utifrån bakgrund. Barn med olika erfarenheter ska mötas på samma skolor. Det handlar om var vi bygger skolor och hur vi planerar våra städer, men också hur skolvalet fungerar. Vi har skapat möjlighet för friskolor att vara med och ta emot nyanlända. Vi vill bland annat ändra så inga skolor ska kräva att man stått i kö sedan BB och ge kommuner rätt att garantera plats på samma högstadieskola för elever från F-6-skolor i olika områden.

 

Nummer 6Återbygga en stark bildningskultur. Svenska elever presterar starkt i både engelska och samhällskunskap. Det är ämnen där lärmiljön runt eleverna är stark, också hemma. Den lärmiljön ska vi bygga också runt kunskap i allmänhet, och läsning i synnerhet. Föräldrar som kan ska läsa mer med sina barn. Söner ska se sina pappor läsa. Alla barn, oavsett föräldrar, ska få fler tillfällen att upptäcka läsning. Det handlar inte om att ta över skolans uppdrag, utan att ställa upp på skolan och värdet av lärande. Jämlikhet kräver en stark bildningskultur i samhället som helhet.

 

Vi ska dit igen

 

Så sent som i början av 2000-talet hade Sverige ett av världens mest jämlika skolsystem. Vi ska dit igen. Det kräver av oss detsamma som vi kräver av eleverna: hårt arbete, ihärdighet, fokus. Lärare och rektorer ska få rätt förutsättningar. På alla skolor. Det är varken svårare eller enklare än så.