Idag har medvetenheten ökat och allt fler skolor använder sig av tekniska hjälpmedel form av ljudutjämningssystem anpassade för klassrum och andra lärmiljöer. Martin Blomberg från företaget Redport var med och introducerade kunskapen om sambandet mellan hörbarhet och inlärning i Sverige.

– Man förstod inte då hur mycket ljudutjämning förbättrade hörbarhet och därmed inlärningen, säger han.

Med teknikens hjälp så fördelas ljudet så att det hörs lika bra oavsett plats.

Ljudutjämning betyder att man med tekniska hjälpmedel sprider den naturliga rösten jämnt över hela klassrummet. Det handlar inte om att volymen höjs utan att man med teknikens hjälp fördelar ljudet så att det hörs lika bra, oavsett var i klassrummet man sitter.

– Studier visar att elever som sitter längre bak endast uppfattar hälften av vad som sägs längre fram, berättar Martin Blomberg.

 

Enkla medel för en gynnsam lärandemiljö

 

Att följa med i undervisningen kräver mer av dessa elever jämför med kamraterna närmare läraren. När orken tar slut och därmed även förmågan att koncentrera sig, leder detta till att ljudnivån i klassrummet stiger, vilket gör det ännu svårare att uppfatta vad som sägs. Detta drabbar alla elever men särskilt utmanande är den begränsade hörbarheten och de störande bakgrundsljudet för elever med nedsatt hörsel eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i form av till exempel ADHD.

Problem som alltså kan åtgärdas med ljudutjämnande teknik.

– Idag är det möjligt att med enkla medel skapa en gynnsam lärandemiljö för alla elever, säger Martin Blomberg.