Därigenom knyts ­teorin ihop med verkligheten och dessutom får i princip alla jobb direkt efter examen. Utbildningarna startas också där behoven av arbetskraft är som störst, ­vilket innebär att näringslivet och olika branschorganisationer är mycket involverade och ser till att utbildningar ger den typ av kunskaper som efterfrågas. Ett exempel är utbildningen till VVS-ingenjör på Campus Nyköping.

 

Minst lika självklart val

– Vi ser stora fördelar med att ­studenterna vid examen är ­beredda på vad som väntar och har fått egen erfarenhet. Ofta ­erbjuds de en tjänst där de gjorde ­praktik då företaget har hunnit testa den studerande och format lite efter sina egna specifika behov, konstaterar Marita Gustafsson, utbildningsledare VVS-ingenjör på Campus Nyköping.

Hon har tidigare jobbat med ­akademisk högskoleutbildning och tyckte då att det var ett självklart alternativ för de flesta ungdomarna som ville läsa vidare efter ­gymnasiet.

– Nu när jag har förstått ­vidden av en yrkeshögskoleutbildning så har jag svängt en del och ser ­yrkeshögskolan som ett minst lika självklart val. Dessutom tror jag att den akademiska högskolan har en del att lära av yrkeshög­skolan, så som den nära kopplingen till ­näringslivet.

 

Ljusa framtidsutsikter

Som för de flesta utbildningar som kopplar till den stora byggboomen i Sverige ser hon bara positiva framtidsutsikter.

"Efterfrågan på våra studenter är redan i dag mycket hög"

– Efterfrågan på våra studenter är redan i dag mycket hög, och den kommer inte att avta framöver. Det byggs kontor, bostäder, och ­offentliga lokaler. I princip överallt krävs kvalificerade VVS-ingenjörer som kan utforma energieffektiva ­­VVS- kyl- och luftsystem, berättar hon vidare.

Marita Gustafsson har nyligen gjort en omfattande uppföljning av ­utbildningen 6 månader efter att studenterna har tagit sin examen. Det visade sig att de flesta hade arbete som överensstämmer helt eller till största delen med utbildningen, de flesta arbetade inom VVS-området.

– Sedan var det några som gått vidare till andra områden. I ­utbildningen ingår olika kurser, till ­exempel projektledning vilket gör att studenterna blir attraktiva även på andra håll.

 

VVS-student och dator. Foto: Jonas Viklander

I princip överallt krävs kvalificerade VVS-ingenjörer, vilket innebär att eleverna är otrolig attraktiva på arbetsmarknaden. Foto: Jonas Viklander

 

Erbjuder flera studieorter

För att nå ut till fler potentiella ­studenter och även involvera fler ­företag så finns flera olika ­studieorter att välja mellan, på en och samma utbildning.

– Vi har det vi kallar satellitorter som i dag är Lidköping, Hässleholm, Gävle och Hudiksvall. Det innebär att vi bidrar till att sprida VVS-kompetensen i landet. Vi har praktikplatser på företag på alla ­studieorter och även ­representanter från dessa företag i ledningsgruppen, så ­orterna är fullt integrerade i utbildningen.

Kurserna ges i studielokaler på alla orter samtidigt, på en av ­orterna finns föreläsaren och ­övriga får föreläsningen via videolänk. ­Föreläsarna åker runt vilket gör att alla studenterna har live-föreläsningar med jämna mellanrum. Det finns även en genomarbetad utbildningsplattform där studenterna alltid hittar allt material som rör utbildningen.

"Det fungerar även att söka in med bara arbetslivserfarenhet"

De förkunskaper som krävs för att börja på exempelvis VVS-ingenjörs­programmet är att man ska ha gått ut gymnasiet och ha med sig olika kurser, till exempel matematik. Det fungerar även att söka in med bara arbetslivserfarenhet och sedan att göra ett behörighets­givande test i matematik.

– Många av våra studenter har erfarenhet från branschen vilket skapar en bra dynamik i gruppen då de kan utbyta erfarenheter ­sinsemellan.

Framöver ser Marita Gustafsson gärna fler utbildningar inom fler områden spridda på flera håll i landet.

– Genom att skapa en närhet till utbildning kopplat till det lokala ­näringslivet ökar chanserna att fler hittar jobb i närheten av hemorten, ­avslutar hon.