Skolan startades 1963 som Sveriges första internationella gymnasium. Under åren har utvecklingen gått via att bli ett riksinternat för utländska studenter till att landa som en del av Jönköping kommuns skolutbud. Det är nu en skola öppen för både lokala och internationella studenter med ett IB-program samt Ekonomi och Samhällsvetenskapsprogrammet. Sedan starten har det varit viktigt att skolan präglas av ett öppet klimat vars verksamhet är en väl integrerad del av en småstadsidyll.

– Den internationella miljön och möjligheter att lära känna elever från många olika länder skapar ett öppet sinne hos oss som går här, vi lär oss förstå och respektera varandras kultur, berättar Linnéa Alexandersson.

Skapar ett öppet sinne hos oss som går här, vi lär oss förstå och respektera varandras kultur

Hon tillhör själv gruppen lokala gymnasieelever och bor i Gränna med sina föräldrar. Hon hade egentligen tänkt gå gymnasiet i Jönköping, för att byta miljö och få lite vidgade vyer, men efter bara några veckor där vände hon hem till Grennaskolan igen.

– Jag insåg snabbt vilka fördelar vi har i det mindre formatet, alla klasser är små och man blir alltid sedd av läraren. Dessutom har lärarna tid att hjälpa oss även utanför skoltid, jag och ett par andra fick en extra lektion i veckan i matte under andra gymnasieåret, vilket hjälpte oss mycket.

Anledningen till att hon sökte sig till IB-programmet är att hon skulle vilja jobba utomlands framöver, och då passar ett gymnasieprogram som hålls bara på engelska väldigt bra. Även på rasterna talas det oftast engelska då så många av klasskompisarna kommer från andra länder. Dessutom bygger hon ett väldigt bra nätverk av framtida internationella kontakter.

– Och jag har redan nu lärt mig mycket om, och fått se, andra kulturer då jag blivit hembjuden till kompisar i olika länder på loven, berättar hon entusiastiskt.

Att kunna välja ämnen efter intresse gör skolan så mycket intressantare och roligare

Eftersom skolan också erbjuder internatmöjlighet finns ett stort fritidsutbud som även de lokala eleverna får ta del av gratis. Hon är själv ordförande i roddsektionen, vilket är en del av en omfattande idrottsverksamhet.

Utbildningsmässigt har IB-programmet ett lite annat upplägg, det ingår inte i det ordinarie svenska skolsystemet, med möjlighet att fokusera på ett färre antal ämnen och gå mer på djupet.

– Vi måste välja ämnen inom olika grupper för att få en bredd på utbildningen, men att kunna välja ämnen efter intresse gör skolan så mycket intressantare och roligare. Jag själv har valt en mer samhällsorienterad inriktning med ekonomi, historia, matte och flera språk, avslutar Linnéa Alexandersson.