Som lärare var Michael Hermansson den nyfikna kreatören som testade olika inlärningsmetoder för att entusiasmera sina elever. Med 30 års erfarenhet inom yrket såg han mönster i inlärningsprocessen som triggade elevernas nyfikenhet och lust att lära. Det som en gång började som en ett sporadiskt uppskattat inslag i lektionerna visade sig vara en effektiv metod för att engagera eleverna. Han märkte ett nytt engagemang hos hela sin klass och utvecklade konceptet med mikrolektioner i olika teman som knöt an till den ordinarie undervisningen och som så småningom integrerades i den dagliga undervisningen.

Ta ut svängarna i undervisningen

– Lärarens roll i klassrummet spelar en oerhört viktig roll, det läraren signalerar triggar hela klassen. Jag insåg att jag med små medel kunde väcka ett intresse på en ny nivå, förklarar Micael Hermansson som idag är författare och föreläsare på heltid.

Han har dragit sig till minnes de lärare i Tärnaby som han själv en gång inspirerades av och insåg att han bäst mindes de som gick sin egen väg och vågade ta ut svängarna i undervisningen.

– Det finns forskning som visar att man memorerar kunskap bättre om det kombineras med något oväntat vilket jag tagit tillvara på. Som lärare såg jag även till att repetera mycket och var noga med att ge eleverna en grundstory under mikrolektionerna som de sedan kunde gå vidare med.

GOTD

Ämnena som avhandlas kan vara vad som helst mellan himmel och jord förklarar Micael Hermansson. Eleverna får en eller fler ledtrådar dagen innan att klura över till nästa dag. Under mikrolektionen får eleverna anteckna, reflektera och ställa frågor.

– Elevernas föräldrar hörde av sig till mig och berättade att deras barn frivilligt berättat om skolarbetet och ämnena hemma på ett sätt de inte gjort tidigare vilket kändes enormt kul.

Han understryker att det finns olika sätt att utveckla metoden som är fri för tolkning men att de flesta använder sig av grundidéerna.

Innovativ undervisning

– Jag tror att fler lärare vågar vara innovativa då de undervisar vilket jag tycker är roligt. Läroplanen lämnar gott om utrymme att följa den på fler sätt. Med varierad undervisning är det lättare att fånga uppmärksamheten hos eleverna.