Nej, och det hade inte heller en rad andra pedagogiska koncept, kvalitetssystem och ledarskapstankar som friskolor erbjuder.

I en tid av snabb förändring av vilka kompetenser som samhället kräver står skolan inför en enorm utmaning. Offentliga tjänstemän är viktiga men är knappast i sina roller för att vara innovativa eller ta djärva beslut. Precis som övriga samhället behöver också skolan ett förändringstryck. Här spelar friskolorna en nyckelroll.

Innovation kan också handla om en så grå sak som utvärdering.

Med platt organisation, ett direkt ledarskap och ett naturligt samarbete med omvärlden blir friskolan den snabbfotade kraften i den svenska skola. Några exempel på innovationer är resursskolor som fokuserar på elever med särskilda behov, andra exempel är Waldorfpedagogik och skolor som tar hänsyn till att individer är olika och arbetar med individuella studieplaner. Men innovation kan också handla om en så grå sak som utvärdering.

 

Ett mått på kvalitet är viktigt

 

Under det senaste året har två friskolekoncerner varit först i landet med så kallad progressionsmätning av kunskap. Genom att mäta vad eleven kunde när den började och jämföra med jämförbara elevers utveckling kan nu dessa friskolor få fram skoleffekten, vad deras skola faktiskt bidragit med, till skillnad från betyg som bara visar vad eleven kan vid ett specifikt tillfälle. Ett mått på skolans kvalitet är viktigt, det underlättar skolvalet och det är också viktigt för att höja kvaliteten oavsett huvudman. 

Arbetet med fokus på kunskap och kvalitet visar sig också genom att friskolekoncernerna får högst betyg i Skolinspektionens omdömen om det systematiska kvalitetsarbetet. Liknande resultat visar Skolinspektionens enkäter till lärare och föräldrar. Friskolor får i genomsnitt bättre betyg än de kommunala skolorna på alla punkter. 

Alla goda krafter behövs för att attrahera fler till läraryrket.

Alla goda krafter behövs för att attrahera fler till läraryrket, för att ändra på det faktum att var tredje grabb lämnar den kommunala grundskolan utan fullständiga betyg i alla ämnen.

 Sverige har inte råd att säga nej till de som vill bidra i arbetet för en bättre skola.  En skola som fokuserar på att ge varje individ goda kunskaper är det absolut viktigaste motmedlet mot utanförskap och segregation. Sveriges framtida välfärd är beroende av att detta blir framgångsrikt.