EU-studie

Rätt ljus är alltid viktigt, men kanske framför allt under inlärningsprocessen i skolan.

Det har gjorts en jämförande studie i ett antal EU-länder av effekterna med dagsljusliknande belysning. Man har jämfört två klassrum bredvid varandra i samma årskurs. Ett klassrum hade dagsljusliknande belysning och ett hade traditionellt gult ljus.

– I klassrummet med dagsljus blir synskärpan bättre, eleverna har bättre läsförståelse, flyt i läsning och färre fel på proven.

Dagsljus gör eleverna piggare, vilket i sin tur leder till mindre oro och irritation i klassrummet, säger Ulf Gustafsson på Monde Verde.

 

Mindre naturligt dagsljus i städerna

 

Städer förtätas och fönstren blir mindre på grund utav energisparande åtgärder vilket leder till en mindre mängd dagsljus i skolan.

– I gamla skolor hade man stora fönster och fick automatiskt mer dagsljus. I brist på naturligt dagsljus så kan man med LED-belysning skapa ett dagsljusliknande ljus med högre färgtemperatur och med högre ljusstyrka, säger Ulf Gustafsson.