Emma Forsén

Att vara nyutexaminerad lärare betyder självständighet men också ensamt ansvar i en ny yrkesroll. Därför finns direktiv om att skolor ska erbjuda stöd i form av mentorskap.

- Vi har utarbetat ett ambitiöst introduktionsprogram med flera steg, berättar Emma Forsén, lärare och utbildningsansvarig för introduktionsprogrammet i kommunen. Alla nya lärare erbjuds två timmars mentorskap varje vecka under sitt första yrkesår.

- Våra rektorer och förskolechefer utgår från samma plan vilket kvalitetssäkrar mentorskapet. Tiden för läraren och den handplockade mentorn är öronmärkt. Den ger tid för regelbunden reflektion och utveckling så att man får en bra start och trivs i sin yrkesroll, avslutar Emma Forsén.

www.mjolby.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet.

Välkommen till Mjölby kommun!