Växjökonferensen är en nationell arena för skol- och utbildningsfrågor, en av de äldsta. Den har utvecklats från gymnasieinriktning på nittiotalet till dagens fokus på skolutveckling och skolledarskap. Konferensen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Växjö kommun.Stefan

– Konferensen fokuserar på de utmaningar som uppstår i en värld av digitalisering, globalisering och polarisering. Det kommer kräva nya kompetenser och ett modigt ledarskap av såväl politiker som skolledare, berättar Stefan Bergström, ordförande i styrgruppen för Växjökonferensen.

I programmet finns alltifrån professorer som talar om framtidens skolledare till författare som talar om hur en berättelse kan förändra världen.

– Vi är också mycket glada att ha professor Micael Dahlén med oss, han väcker frågor kring vanans makt och hur vi bryter den och forskar även på kaosologi, en mycket spännande föreläsare.

Bland andra talare finns Fredrik Torberger från Kairos Future som reflekterar kring vilken roll skolor och lärare kommer ha i en värld där kunskap är gratis och undervisningen helt datorstödd. Och Ida Karlberg Gidlund – årets ledare 2016 - påvisar vikten av att vara modig och ta steget framåt när andra backar hem.