Det spelar ingen roll om vi byter betygssystem eller kursplaner. Tiden är fortfarande densamma.

Vad kan man då göra? Går det inte att få alla elever att nå målen? Katarina

Katarina Öhman, vd för Softogram AB och utvecklare av digitala verktyg, med integrerade specialutvecklade pedagogiska funktioner säger: Skolan måste förändra metoderna, söka nya undervisnings- och inlärningsmetoder som effektiviserar inlärningen inom den timplan som är fast. Eftersom tiden är lika för alla och vissa behöver mera tid för att lära sig, måste den utnyttjas effektivare.

Det är det enda som är förändringsbart. Lösningen på problemet finns inom skolans organisation. Lösningen är inte mera läxor, läxhjälp och sommarskolor. För 30 år sedan insåg jag detta och har sedan dess utvecklat 25 olika dataprogram med en mängd digitala inlärningsfunktioner som ger de effekter som behövs, På samma tid som tidigare lär sig eleven mera. Dagens lärare behöver fler metoder än de traditionella, för att ge eleverna en chans att utveckla sina förmågor. Detta är en rättighet. Att digitalisera en lärobok är inte att skapa nya metoder/inlärningsverktyg. 

Finns det fler metoder än de som läraren besitter har läraren skyldighet att erbjuda eleven dessa. Tyvärr är det inte alltid så. Jag blir ofta kontaktad av förtvivlade föräldrar som berättar hur det måste slåss för att deras barn ska få nyttja digital teknik. Detta sker 2016! Det beror inte alltid på eleven att hen inte når målen!