En av de nya digitala tjänsterna är Smart Classroom Manager. I den tjänsten ingår en ny typ av säkerhetslösning som gör att man loggar in och ut från tjänsten via sin handflata.

– Våra vener utgör ett unikt mönster inuti handen, så genom att lägga handen på inloggningsplattan så hamnar man direkt in på sina egna sidor, berättar Eva Pethrus, VD på Smart Classroom Manager.Evany

På det sättet kan föräldrar lämna in och hämta sina barn på förskolan och elever lägga in sina projektuppgifter så läraren kan rätta dem. Lärare kan även använda den här typen av digitala lösningar som kunskapskontroll i slutet på lektionen genom att låta varje elev svara på frågor om innehållet på lektionen, bland mycket annat.

– Ett digitalt planeringsverktyg som uppskattas mycket av förskolorna är möjligheten att samverka med andra förskolor runt omkring och exempelvis låna personal från varandra när någon har brist och någon annan lite extra resurser. På det viset hjälper man varandra och underlättar samtidigt det kollegiala lärandet, förklarar hon.

Interaktiviteten i den här typen av digitala tjänster gör det också möjligt för föräldrar att exempelvis följa barnens aktiviteter på förskolan och för elever att ha en tät kontakt med läraren i grundskolan.