Positiv inverkan har tidigare visats i enstaka studier, men det är först nu det visats i en dubbel-blind placebo-kontrollerad studie med vanliga skolbarn. Det är Mats Johnson, överläkare och forskare på Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som ansvarat för studien.

Vi har testat läsförmågan på flera olika sätt hos barn i åk 3

– Vi har testat läsförmågan på flera olika sätt hos barn i åk 3, genom det sk Logos-testet, både före inledningen av studien och efter olika tidsperioder. Redan efter tre månader kunde vi se att den grupp som fått Omega 3/6 hade förbättrat läsförmågan jämfört med den grupp som fått placebo, förklarar han.

I testgrupperna fanns inga barn med ADHD-diagnos, men genom barnens föräldrar fick man reda på vilka i testgrupperna som hade lindriga uppmärksamhetsproblem. Resultaten visade sedan att dessa barn förbättrat läsförmågan i högre grad.

– Studier har tidigare visat på positiva resultat då Omega 3 testats på barn med läs- och skrivsvårigheter. Nu visade vi att läsförmågan även hos barn utan speciella svårigheter förbättrades samt att de med vissa koncentrationssvårigheter förbättrades ännu mer.

Det var särskilt tydligt för förmågan att läsa ett påhittat ord högt och uttala det rätt (fonologisk avkodning), och för förmågan att läsa av en rad bokstäver snabbt (visuell förmåga).

Påverkar hjärnans signalsystemMats

Forskningen har ännu inte kunnat visa varför fettsyror som Omega 3 och 6 har den positiva effekten på barnens läsförmåga. Men hypotesen är att det bland annat påverkar signalöverföringen i hjärnan.

– Cellmembranen i hjärnan är till stor del uppbyggda av fleromättade fetter. Det finns också studier på djur som tyder på att fettsyrorna är viktiga för signalöverföring mellan nervceller och för regleringen av signalsystemen i hjärnan. Så, att en brist av Omega 3 och 6 kan ha effekter på hjärnan är inte osannolikt, konstaterar Mats Johnson.

Han berättar också att dessa fettsyror är essentiella, vilket innebär att vi måste få i oss dem via det vi äter. Samtidigt består vår moderna kost av betydligt mindre Omega 3/6, som feta fiskar, jämfört med förr i tiden, vilket kan vara en förklaring till en brist på det i kroppen.

Märkte skillnad direkt

En familj har på egen hand testat sig fram till att Omega 3/6 hjälper barnen att få bättre skolresultat.

– Det började med att vår äldste son fick allt större problem med koncentrationen i skolan och även problem med sömnen. Han hade heller inte lärt sig alfabetet när han gick i trean, men hade inte dyslexi. Vi hittade då en studie på internet som visade på positiva effekter av Omega 3/6 och beslutade oss för att försöka, berättar mamma Christina.

Det började med att vår äldste son fick allt större problem med koncentrationen i skolan

De valde att inte berätta i skolan att sonen börjat äta kapslar med Omega 3/6 då de ville se om lärarna märkte någon skillnad. Och efter ett tag började de själva märka stora skillnader, sonen blev mycket lugnare, sov bättre och kunde koncentrera sig längre stunder. Och alfabetet lärde han sig relativt snabbt.

– Och i skolan frågade de vad som hänt då allt plötsligt gick så mycket lättare för sonen. När sedan dottern började påvisa motsvarande problem påbörjade vi på en gång med Omega 3/6, vilket hjälpt och hjälper henne mycket, konstaterar hon.

Mats Johnson framhåller dock att det är bara en specifik Omega-tillsats som har visat den positiva effekten, så det gäller inte alla tillskott man kan köpa ute i affärerna.

– Det är Equazen eyeq, en speciell sammansättning och dos som undersökts i studien, avslutar han.