Genom att lära dig studieteknik så blir du mer effektiv och lär dig mer på kortare tid. Att hitta fram till rätt studieteknik handlar mycket om vilken typ av person du är och hur just du lär dig på effektivast möjliga sätt. Vissa personer lär sig exempelvis bäst genom att anteckna under lektionens gång, andra lär sig bättre om de istället fokuserar på vad läraren säger medan ytterligare några får effektivast inlärning om de gör en mindmap och strukturerar upp den nya kunskapen visuellt. Gemensamt för alls om vill plugga smart är dock att inte slarva med sömnen och maten samt att ta regelbundna pauser när du sitter och pluggar.

Studier har visat att hjärnan fungerar som bäst när du får koncentrera dig på en sak i mellan tjugo och trettio minuter i sträck, sen behöver du en mikropaus. Ofta räcker det att du går och hämtar något att dricka eller sträcker på benen genom att ta lite frisk luft.

Anpassa studierna efter din dygnsrytm

Din dygnsrytm påverkar också dina studier, om du är en utpräglad morgonmänniska så studerar du förmodligen som mest effektivt på morgonen och förmiddagen, men om du istället är en kvällsmänniska är sena eftermiddagar och kvällar förmodligen mest optimalt för dig. Ett annat tips är att dela upp pluggandet inför exempelvis ett stort prov i mindre delar genom att formulera delmål för varje dag du läser inför provet. På så sätt blir även stora uppgifter lätthanterliga och överskådliga. Ett annat tips är att anteckna nyckelord, begrepp och termer under lektionens gång. Renskriv sedan dina anteckningar så snart som möjligt efter lektionen, när du har dem färskt i minnet.

Många korta studiepass och mycket repetition är ofta nyckeln till framgång när det gäller studieteknik. Planera hellre in flera tjugominuterspass under dagens lopp än ett långt studiepass. Det gör att du bibehåller din koncentrationsförmåga och dessutom ger dig mer tid för repetition.