– Mina föräldrar ville att jag skulle gå i en skola med kristna värderingar. Även om jag inte själv valde var jag skulle börja i förskolan så har det varit en självklarhet för mig att gå kvar på den här skolan även när jag själv kunde välja. Jag trivs jättebra och känner verkligen att jag får utvecklas här på skolan, säger Sophie Courteille, som går i nian på Södermalmskyrkans Kristna Skola.

– Här etableras ofta starka band mellan elever och lärare, inte minst eftersom vi förenas i vår kristna tro. Jag gillar verkligen den familjära och omtänksamma stämningen som råder på skolan, här finns verkligen utrymme för alla att vara sig själva och att bli accepterade för den de är. Det känns bra att lärarna ser till varje elevs unika personlighet och behov, säger Sophie Courteille.

På Södermalmskyrkans kristna skola arbetar man mycket med att ta fram potentialen i varje elev. Utöver den obligatoriska religionsundervisningen arrangeras skolgudstjänst en gång i veckan. Samtliga elever har också kristendomsundervisning.

Alla elever får bilda sig sin egen övertygelse och tro

– Vår skola vilar på en konfessionell kristen grund, vilket innebär att våra värderingar och vår verksamhet präglas av bibeln och kristna värderingar. Varje morgon inleds med en tio minuter lång morgonsamling, då lärare och elever delar sin tro. Ibland diskuterar vi kristna värderingar, exempelvis ord som kärlek, förlåtelse och omtanke.

För oss är det också viktigt att eleverna får bilda sig sin egen övertygelse och tro, t ex genom argumentation och reflektion, säger Rodhe Eguren, svensklärare på Södermalmskyrkans Kristna Skola.

Skolan har elever från olika samhällsskikt i 13 olika kommuner och modersmålsundervisning sker på 18 språk och omfattar 55 procent av eleverna. Vi vill arbeta för integration och lika värde. Vår skola vill även vara med och forma trygga, ansvarsfulla och empatiska ungdomar för framtidens samhälle.